Automatische verwerking van loonjournaalposten geeft efficiencyslag

24 oktober 2023 - Loonjournaalposten worden door de financiële administraties nog redelijk vaak handmatig ingeboekt. Dit kan in de meeste gevallen volledig geautomatiseerd worden. De meeste payroll- en boekhoudsystemen beschikken inmiddels over Application Programming Interface (API) functionaliteiten. Op basis van deze functionaliteiten kunnen systemen automatisch worden gekoppeld en met elkaar communiceren. De loonjournaalpost kan zo zonder handmatige acties worden toegevoegd aan de financiële administratie. Hoe verwerkt u de loonjournaalpost? Handmatig of automatisch?

Hoe gaat dit in het periodieke payrollproces te werk?

Het periodieke payrollproces verloopt via een workflow binnen de payroll applicatie. Verschillende stappen worden doorlopen, zoals:

 • Controle van de input
 • Het verwerken van de salarisrun
 • Het controleren van de salarisoutput
 • De publicatie van de salarisoutput aan werkgever

Als de werkgever akkoord gaat met de output, vinden de betalingen aan het personeel plaats en worden de loonstroken aan de werknemers verstrekt. In deze workflow kan een extra stap worden toegevoegd, namelijk het genereren en exporteren van de loonjournaalpost naar het boekhoudsysteem.

 1. Inventariseer of het payroll- en boekhoudsysteem met elkaar gekoppeld kunnen worden.
 2. Als dit kan, en om de journaalpost op de juiste wijze te kunnen exporteren, moet er voordat de koppeling wordt gelegd, een aantal zaken worden geregeld:
  1. Het grootboekschema in de payrollapplicatie moet gelijk zijn aan dat van de boekhouding;
  2. Eventuele kostenplaatsen moeten op elkaar aansluiten; en
  3. Bij sommige koppelingen moet het dagboek worden meegegeven.

Als een automatische koppeling niet gerealiseerd kan worden, kan onderzocht worden of er wel een zogenaamde export-import methode mogelijk is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het inventariseren van een mogelijke journaalpostkoppeling om zo de handmatige werkzaamheden te verminderen. Neem dan contact op met Reinier Burghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 1637. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?