Onrust bij familiebedrijven over mogelijke versobering of afschaffing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

26 april 2021 - Sinds de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar vrezen familiebedrijven een mogelijke versobering of afschaffing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Enkele partijen willen de bedrijfsopvolgingsregeling, dat uitgaat van een voorwaardelijke vrijstelling in de erf- en schenkbelasting bij overheveling van ondernemingsvermogen, versoberen of zelfs afschaffen.

Op 10 november 2020 werd in de Tweede Kamer unaniem een motie aangenomen over het belang van een goede bedrijfsopvolging voor familiebedrijven. Hierin werd opgenomen dat de bedrijfsopvolgingsregeling van belang is en behouden moet blijven, en werd verzocht om informatie over de factoren die bijdragen aan een goede bedrijfsopvolging en beleidsopties ter versterking hiervan.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in het kort

De bedrijfsopvolgingsregeling betreft een voorwaardelijke vrijstelling in de erf- en schenkbelasting bij de vererving of schenking van ondernemingsvermogen. Voor de hoogte van de vrijstelling wordt aangesloten bij de waarde van de onderneming. Tot een waarde van maximaal circa € 1,1 miljoen, geldt een vrijstelling van 100% en daarboven van 83%. De achterliggende gedachte van deze vrijstelling is dat ondernemingen niet in de financiële problemen moeten komen door belastingheffing bij overlijden van een eigenaar, of bij overname via schenking door een volgende generatie.

Voor de vrijstelling gelden een aantal voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van ondernemingsvermogen. Meestal vormt niet al het vermogen van een onderneming kwalificerend ondernemingsvermogen (bijvoorbeeld beleggingen);
  • De onderneming moet daarnaast één jaar vóór het overlijden of vijf jaar vóór de schenking worden gedreven door de erflater of schenker;
  • De verkrijger moet de onderneming ten minste vijf jaar voortzetten.

Voor de inkomstenbelasting geldt daarnaast een doorschuifregeling, waardoor bij overlijden of bij schenking onder voorwaarden geen belastingheffing plaatsvindt over kwalificerend ondernemingsvermogen (uitstel, geen afstel).

Mogelijke gevolgen afschaffing bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

De gecombineerde inkomsten- en erfbelasting/schenkbelastingdruk over nagelaten of geschonken DGA-ondernemingsvermogen kan binnen gezinsverband bij volledige afschaffing van genoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en op basis van huidige tarieven circa 41,5% gaan bedragen (26,9% inkomstenbelasting gevolgd door 20% erf- of schenkbelasting). Dit dus na maximaal 25% vennootschapsbelasting over behaalde winsten.

Het is duidelijk dat eventuele afschaffing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten grote gevolgen kan hebben voor de solvabiliteit, liquiditeit en continuïteit van familiebedrijven. Verwachting is dat familiebedrijven in belangrijke mate in gevaar komen bij afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en schenkbelasting en de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting. Een bijna even groot deel van de familiebedrijven zou mogelijk verkocht dienen te worden. Dit terwijl de continuïteit van de voor de open Nederlandse economie zo belangrijke familiebedrijven gebaat is bij goed werkende fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Belang voor de praktijk

Afstand nemen van uw onderneming is nooit eenvoudig. Uw hele ziel en zaligheid ligt erin. Daarom wilt u goed voorbereid zijn wanneer het moment daar is en wilt u de onderneming zonder fiscale problemen overdragen. Gezien de ontwikkelingen rond bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, zal afgewacht moeten worden of er daadwerkelijk sprake zal zijn van versobering of zelfs afschaffing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Indien u overweegt uw familiebedrijf over te dragen, is het in ieder geval passend deze discussie mee te nemen in uw strategische overwegingen. De adviseurs van Mazars kunnen u helpen bij uw bedrijfsopvolging. Of deze nu lang van tevoren gepland is, of door omstandigheden acuut plaatsvindt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over bedrijfsopvolgingsfaciliteiten? Of wilt u eens sparren over de overdracht van uw familiebedrijf? Neem dan contact op het Johan Zuiderwijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 09 of met Dounia de Jonge per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95. Zij helpen u graag verder.

Contact