Opleidingsbudgetten worden vaak niet optimaal gebruikt

8 maart 2024 - Het is raadzaam om persoonlijke ontwikkeling van uw werknemers een duidelijke plek te geven in de organisatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er door werknemers niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de opleidingsbudgetten. Volgens onderzoek wordt bijna 40% van de opleidingsbudgetten niet gebruikt.

Werkgevers vinden scholing belangrijk, in bijna 80% van de cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen zijn afspraken opgenomen over scholing en ontwikkeling. Toch wordt een belangrijk deel niet gebruikt.  Eén van de oorzaken hiervoor ligt aan het feit dat er te weinig tijd is om een opleiding te volgen door werkdruk en privé-werkbalans.

Scholing is belangrijk en verplicht: breng deze onder de aandacht bij de werknemers

Het belang van scholing moet niet worden onderschat. Werkgevers zijn verplicht scholing aan te bieden. Daarnaast draagt scholing bij aan doorstroom en kennisdeling binnen de organisatie. Zorg ervoor dat werknemers gemotiveerd zijn om scholing te volgen en dat oudere werknemers ook gemotiveerd worden om zich nog verder te ontwikkelen. Een goede communicatie is een pré.

Leren en ontwikkelen moet onderdeel zijn van en aansluiten op de bedrijfsstrategie van de onderneming en het daaruit voortvloeiende personeelsbeleid. Het voeren van gesprekken tussen werknemer, collega’s en leidinggevende kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Bij het scholingsbeleid dient rekening te worden gehouden met de wetgeving. De wet geeft aan wanneer een opleiding onder werktijd dient te worden gevolgd en of de scholingskosten (deels) verhaald kunnen worden op de werknemer. Daarnaast kunnen in de cao scholingsregelingen worden overeengekomen en/of kan er sprake zijn van scholingsfondsen die een financiële tegemoetkoming verstrekken. Het is zonde om hier geen gebruik van te maken!

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met  Hardy Bruins, Senior Payroll Consultant, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?