Publicatievoorwaarden ANBI’s: standaardformulieren beschikbaar

29 maart 2021 - Sinds 1 januari 2021 worden nieuwe voorwaarden gesteld aan de publicatieplicht voor zogenoemde grote Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Deze grote ANBI’s zijn met betrekking tot hun publicatieplicht verplicht om gebruik te maken van standaardformulieren. Deze zijn vanaf nu beschikbaar. Wat is de impact van deze gewijzigde publicatieplicht?

Brieven gestuurd door Belastingdienst

Met dagtekening van 27 maart 2021 heeft de Belastingdienst vertegenwoordigers van ANBI’s aangeschreven over de wetswijzigingen sinds 1 januari 2021. De wijziging die op korte termijn aanpassing in gedrag vraagt, betreft de aanpassing van de voorwaarden die worden gesteld aan de publicatie van gegevens.

Welke informatie moet u publiceren?

De informatie over de baten en lasten diende reeds jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te worden gepubliceerd. Dit blijft ongewijzigd. Er wordt echter per 1 januari 2021 onderscheid gemaakt tussen de publicatievoorwaarden voor grote en kleine ANBI’s.

Standaardformulieren publicatieplicht grote ANBI’s beschikbaar

Van een grote ANBI is sprake wanneer een ANBI in een betreffend boekjaar:

  • Niet actief geld of goederen verwerft onder derden (een niet-fondsenwervende instelling) en waarvan de totale lasten in een boekjaar ten minste € 100.000 bedragen
  • Actief geld of goederen verwerft onder derden (een fondsenwervende instelling) en waarvan de totale baten ten minste € 50.000 bedragen

De zogenoemde grote ANBI moet gebruikmaken van standaardformulieren. Deze zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de Belastingdienst via Programma's en formulieren Stichting en vereniging.

Overigens kan ook gebruik worden gemaakt van het erkenningspaspoort van het CBF als standaardformulier.

Publicatie door kleine ANBI’s

Ook kleine ANBI’s kunnen gebruikmaken van het formulier. Voor deze ANBI’s is dat echter niet verplicht. Kleine ANBI’s blijven vrij in de vorm van het publiceren van de benodigde informatie.

Meer weten?

Wilt u zicht krijgen op de impact van deze gewijzigde publicatieplicht voor uw ANBI? Neem dan contact op met Marieke van Kooten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64 of met Joris Konings per e-mail of per telefoon: +31 (088) 277 22 46. Zij zijn lid van de Mazars ANBI-desk en helpen u graag verder.

Meer informatie?