Mazars’ multidisciplinaire strategie en investeren in mensen zorgt voor substantiële omzetgroei

21 maart 2023 - 2021 / 2022 was een jaar met twee gezichten. De eerste helft van het jaar werd nog steeds beïnvloed door de Covid-19 crisis in Nederland en de rest van de wereld. Er was blijvende aandacht en zorg voor onze mensen bij hun thuiswerksituatie en intussen waren we ook aan het voorbereiden voor de terugkeer naar kantoor. De periode werd gekenmerkt door aanhoudende onzekerheid.

Toen we de pandemie eindelijk te boven leken te zijn gekomen en onze principes van het Nieuwe Werken hadden ingevoerd, werd de tweede helft van het jaar gedomineerd door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, met extreem hoge inflatiecijfers en geopolitieke onzekerheden. Te midden van dit alles waren belangrijke langetermijn onderwerpen als klimaatverandering, stikstofcrisis, ongelijkheid op de woningmarkt en de krappe arbeidsmarkt top of mind voor de samenleving, het bedrijfsleven in Nederland en zeker ook bij Mazars.

Het jaar 2021 / 2022 stond bij Mazars ook in het teken van de tweede periode van onze One24-strategie. We werkten verder aan de thema's en doelstellingen:

  • Enhancing our service delivery model (Onze klanten)
  • Fostering a true quality and risk management culture across the firm (Onze kwaliteit)
  • Care for and help develop our people (Onze mensen)
  • Evolving towards a more purposeful, sustainable and innovative organisation (Onze omgeving)
  • Sustaining our growth (Onze financiële resultaten)

Onze klanten

Naar aanleiding van onze strategische doelstelling om de ‘Go-to firm’ te worden, hebben wij het afgelopen jaar gewerkt aan een gestructureerde aanpak voor de ontwikkeling van onze business. Dit gebeurt zowel vanuit een organisatorisch als een go-to-market perspectief. Het organisatorische perspectief wordt vormgegeven door het business team dat bestaat uit vertegenwoordigers van het managementteam van de verschillende servicelines. De teamsamenstelling onderstreept de multidisciplinaire aanpak in onze go-to-market strategie, waarin wij sterk geloven. Dit sluit aan bij de cultuur van onze organisatie en de internationale geïntegreerde aanpak die Mazars kenmerkt.

Onze kwaliteit

Het is duidelijk dat kwaliteit van essentieel belang is. Het is wat onze klanten boven alles eisen, en het is wat wij in al ons werk leveren. Wij investeren tijd en geld om onze opleidingsprogramma's te verbeteren, de meest geavanceerde technologieën te ontwikkelen en innovatie te bevorderen met een duidelijke focus op ons overkoepelende systeem van kwaliteitsbeheer. Ons doel is een algemene en consistente cultuur van ethiek en kwaliteit in onze hele organisatie te verankeren.

Onze mensen

Mazars bestaat uit mensen en onze mensen maken Mazars. In de huidige arbeidsmarkt is het behouden en aantrekken van de juiste mensen een enorme uitdaging op nationaal en internationaal niveau. Talentontwikkeling is een prioriteit in onze strategie en onze doelstelling, afgeleid van onze One24 strategie, is: 'Mazars, a global school of excellence, a great place to learn, for all'. Alle HR-gerelateerde projecten en activiteiten leveren een bijdrage aan het realiseren van deze doelstelling.

Onze omgeving

"Duurzaam ondernemen is meer dan ooit een topprioriteit. Ons doel is te bouwen en bij te dragen aan een eerlijke en welvarende wereld. Ik ben er trots op dat wij deze belofte iedere dag verder brengen. Persoonlijk wil ik de teams blijven ondersteunen, onze lokale en wereldwijde organisatie verder uitbouwen en een bescheiden bijdrage leveren aan een betere samenleving voor toekomstige generaties." Ton Tuinier Partner | Voorzitter Raad van Bestuur

Covid-19 heeft veel impact gehad op hoe wij als financiële dienstverlener ons werk deden en samenwerkten met onze klanten. Succesvol en financieel gezond blijven is een uitdaging geweest, niet alleen voor Mazars, maar voor veel organisaties. Ondanks de uitdagingen hebben we manieren gevonden om hoogwaardig werk te blijven leveren aan onze klanten, aandacht te blijven besteden aan onze mensen en hun welzijn en daarbij onze impact op het klimaat niet uit het oog te verliezen en ons te richten op het verduurzamen van onze organisatie.

Onze financiële resultaten

De geconsolideerde omzet over 2021 / 2022 bedroeg € 138,2 miljoen, een stijging van 11,2% ten opzichte van het boekjaar 2020 / 2021. Onze omzet is substantieel gestegen en onze multidisciplinaire strategie heeft ertoe geleid dat alle services een omzetstijging laten zien. Audit & assurance laat in absolute getallen de grootste groei zien, terwijl Financial advisory procentueel het meest groeit, met bijna een verdubbeling van de omzet, voornamelijk als gevolg van eenmalige succes fees in de Corporate finance praktijk. Consultancy laat ook groei zien, hoewel we verwachten dat deze serviceline de komende jaren veel meer zal groeien, vooral met de nieuwe serviceline Sustainability vanaf boekjaar 2022 / 2023. Tax en AOS laten beide een stabiele omzet zien. De brutomarge, die de omzet minus de kosten van de fee earners omvat, steeg met 13,5% en in absolute cijfers van € 56,3 miljoen in 2020 / 2021 naar € 63,8 miljoen in 2021 / 2022. We hebben bovendien een gezonde gross margin die ervoor zorgt dat we toekomstbestendig blijven.

Vooruitzichten

Voor het boekjaar 2022 / 2023 verwachten wij een autonome groei in lijn met onze strategische doelstellingen, terwijl wij geconfronteerd zullen blijven met de uitdagingen van de arbeidsmarkt en de noodzaak om te investeren in kwaliteit, en met de gevolgen van de economische ontwikkelingen (inflatie, onzekerheden en post-Covid effecten). Het vinden en behouden van mensen blijft voor ons de hoogste prioriteit. Wij verwachten geen belangrijke wijzigingen in onze financieringsstructuur. De verdere uitvoering van ons strategisch plan One24 zal onze groei blijven sturen. Op dit moment verwachten wij een rendement dat vergelijkbaar zal zijn met 2021 / 2022. Dit omvat de vereiste investeringen in talentmanagement, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie, maar ook de introductie van onze nieuwe auditsoftware Atlas.

Vanwege de inspanningen van alle Mazarianen hebben we dit mooie resultaat behaald. We hebben dit succes gevierd met een eenmalige financiële bonus voor alle Mazarianen. We zijn goed op weg, trots op wat we hebben bereikt en gaan de toekomst vol energie en vertrouwen tegemoet.

Over Mazars

Mazars is een internationale geïntegreerde audit, accountancy, tax en advies organisatie. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het vormgeven van een duurzame sector en willen bijdragen aan het creëren van een economische basis voor een eerlijke en welvarende wereld. Mazars opereert als een wereldwijde partnership met een geïntegreerd team van professionals op het gebied van audit, accountancy, tax, financial advisory, consulting en sustainability.

Kwaliteit binnen ethische en wettelijke kaders is wat u van ons mag verwachten. Vertrouwen in ons oordeel is de reden dat wij bestaan. Met diepgaande kennis van regels en gedegen inzicht in de markt ondersteunen wij onze klanten en dragen wij bij aan de maatschappij.

Mazars in Nederland is onderdeel van de Mazars Groep. Mazars Groep heeft meer dan 47.000 professionals die klanten over de hele wereld van dienst zijn: 30.000+ professionals in meer dan 95 landen binnen de geïntegreerde Mazars partnership, en 17.000+ professionals via de Mazars North America Alliance.

Meer informatie?