Корпоративна звітність

Надавайте ефективну та прозору звітність усім зацікавленим сторонам

Належна звітність представляє культуру організації. В останні роки ми спостерігаємо посилення уваги до якості звітності, більш жорстке регулювання та зростання вимог з боку зацікавлених сторін. Для надання звітності компаніям доводиться працювати напруженіше, ніж будь-коли раніше. Ми співпрацюємо з різними компаніями – від швидкозростаючих стартапів до визнаних транснаціональних корпорацій, допомагаючи їм чітко та ефективно повідомляти інформацію. 

Наш підхід 

Запити на більшу фінансову прозорість та підтвердження сталого розвитку організації надходять з багатьох сторін, зокрема від регуляторів, інвесторів та інших зацікавлених сторін. Відповідно, як очікується, сучасна звітність виходитиме за рамки фінансової звітності та охоплюватиме стратегію, якість корпоративного управління, оплату праці та навіть вплив організації на довкілля, персонал, суспільство та на інші зацікавлені сторони. 

Цей зростаючий перелік вимог уже лягає важким тягарем на керівництво і, ймовірно, буде розширюватися надалі. Forvis Mazars здобула великий досвід, допомагаючи своїм клієнтам досягати відповідності найновішим стандартам корпоративної звітності. 

Ми збираємо команду професіоналів, які поєднують знання фінансової звітності та бухгалтерського обліку з досвідом складання нефінансової звітності, застосовуючи прагматичний бізнес-підхід. 

Припустімо, вам необхідно надати фінансову інформацію вашої компанії для проведення комерційної транзакції, наприклад, придбання. Аудит допоможе оцінити ваші процеси. 

Наші спеціалісти проведуть незалежні аудиторські перевірки, щоб переконатися у вашій відповідності вимогам регуляторів та очікуванням ринку, а також щоб оптимізувати вашу фінансову звітність. Ми адаптуємо завдання відповідно до ваших потреб. 

Ми надаємо систематичну підтримку нашим клієнтам, пропонуючи комплексні рішення у різних сферах. 

Фінансові аспекти

 • Упровадження нових стандартів бухгалтерського обліку 
 • Усунення труднощів, пов’язаних із запропонованими новими стандартами та керівними настановами з бухгалтерського обліку  
 • Перехід на загальновизнані принципи бухгалтерського обліку (GAAP) 
 • Злиття та поглинання 
 • Підтримка у процесі консолідації 
 • Реорганізація групи 
 • Складні консолідації 
 • Структури фінансування 
 • Зменшення капіталу 
 • Оцінки розподілу ціни купівлі 
 • Оцінки платежів на основі акцій 
 • Пенсійні плани 
 • Інфраструктурні проєкти 

Застосовуючи власний підхід, свої експертні знання, у нашому щомісячному інформаційному виданні Beyond the GAAP ми висвітлюємо діяльність національних і міжнародних органів з установлення стандартів бухгалтерського обліку, а також інших організацій, що можуть впливати на корпоративну звітність, наприклад, регуляторів ринку цінних паперів. 

Наші інструменти й рішення 

Ми упровадили безперервний інноваційний процес розроблення індивідуальних інструментів та рішень, які сприяють нашій роботі, а також допомагають створювати більше цінності та поліпшувати якість інформації. 

Наша команда 

У Forvis Mazars працюють професіонали, які займаються аналізом нових стандартів бухгалтерського обліку та корпоративної звітності, володіють знаннями нормативних вимог у різних країнах світу та мають великий досвід роботи у різних галузях. 

Члени нашої міжнародної команди регулярно зустрічаються з розробниками нормативних актів, беруть участь у діяльності галузевих робочих груп та співпрацюють як одна глобальна інтегрована команда для обміну знаннями і прикладами передової практики. Це свідчить про нашу високу готовність завчасно інформувати клієнтів про майбутні стандарти та їхні наслідки. 

Контакти