Послуги з підготовки податкової звітності

Підготовка податкової декларації та її подання у встановлений термін може забирати багато часу. Forvis Mazars здійснює безперервний податковий моніторинг і допоможе вам підтримувати відповідність вимогам податкового законодавства.

Податкові декларації — від податку на доходи фізичних осіб до податку на прибуток підприємств — містять важливу інформацію для податкового інспектора, а також допомагають виявити місця, де ви можете заощадити. Forvis Mazars підготує вашу декларацію, стисло поінформує вас про її зміст та вкаже на можливості для податкової економії. 

Ми також допоможемо у визначенні вашого податкового статусу та від вашого імені підтримуватимемо контакт з податковими органами. Ми можемо допомогти з адмініструванням заробітної плати, збором даних та їх повторним аналізом. 

Контакти