Система внутрішнього податкового контролю

Компанії стикаються із ускладненням податково-правового середовища як на національному, так і на міжнародному рівнях. Обов’язки щодо прозорості та документації безперервно змінюються, при цьому у зв’язку із цифровізацією постійно виникають нові виклики, з якими потрібно справлятися.

Водночас ризик вчинення порушення – як і покарання за це – зростає. Не тільки для компанії, а й особисто для вищого керівництва. Податкові органи більш рішуче вдаються до примусових стягнень, стрімко порушуючи кримінальні справи, накладаючи штрафи та призначаючи спеціальні перевірки. 

Деякі компанії та члени їх правління не усвідомлюють, яку особисту відповідальність вони несуть і яким чином можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності відповідно до податкового законодавства – навіть коли немає умислу. 

Тож як бізнесу зменшити ці ризики та забезпечити максимально точне, просте та прозоре дотримання податкового законодавства? Усе більше компаній відповідають на це запитання за допомогою системи внутрішнього податкового контролю (TCF). Наш підхід до створення TCF може допомогти розвивати ваш бізнес на міжнародному рівні, зменшити ризики та скористатися новими можливостями. 

Що являє собою система внутрішнього податкового контролю? 

Система внутрішнього податкового контролю (TCF) – це набір процесів і процедур внутрішнього контролю, які забезпечують виявлення податкових ризиків компанії та здійснення контролю за ними. 

Це покрокова дорожня карта ефективного та прозорого управління податковими питаннями, яка гарантує виконання компанією своїх обов’язків щодо звітності та відповідності вимогам як на національному, так і на міжнародному рівнях. При цьому кожний у компанії – а не лише фінансовий чи податковий відділ – розуміє, які дії необхідно вчиняти та які процеси потрібно виконувати стосовно податкових питань. 

Як ця система функціонує? 

Система внутрішнього податкового контролю повністю настроюється та масштабується під потреби кожного бізнесу. 

Система побудована на семи ключових сферах: 

 • Культура 
 • Цілі 
 • Організація 
 • Ризик 
 • Програма 
 • Комунікація 
 • Моніторинг і вдосконалення 

Переглядаючи, аналізуючи та оцінюючи ефективність бізнесу у вказаних семи важливих сферах, можна розробити узгоджену структуровану систему управління усіма податковими питаннями. 

Які переваги дає система внутрішнього податкового контролю? 

Індивідуально розроблена надійна система внутрішнього податкового контролю: 

 • Захищає компанію від податкових ризиків, неочікуваних додаткових податків, штрафів, нарахувань та втрати репутації 
 • Допомагає захистити компанію та її вище керівництво від звинувачень у податкових порушеннях 
 • Створює довіру до фінансової служби та підвищує якість податкових даних 
 • Підвищує прозорість та ефективність податкових процесів 
 • Зміцнює співпрацю та довіру з податковими органами 
 • Слугує основою для автоматизації та цифровізації процесів 
 • Забезпечує міцну основу для звітності про сталий розвиток 

Як Forvis Mazars може допомогти створити систему внутрішнього податкового контролю для вашого бізнесу? 

Наша досвідчена команда, що працює з широким колом компаній, розробляє та упроваджує системи внутрішнього податкового контролю відповідно до їхніх потреб. 

Спершу ми спільно з вами аналізуємо культуру комплаєнсу у вашому бізнесі, ваші цілі щодо комплаєнсу та способи управління комплаєнсом. 

Далі ми аналізуємо податкові ризики в контексті національної системи оподаткування, чинних міжнародних стандартів, а також податкових режимів закордонних ринків, на яких ведеться ваша діяльність. 

Потім ми розробляємо та документуємо програму заходів протидії виявленим ризикам, що включає настанови, процеси та навчання персоналу. 

Ми допомагаємо вам поширити інформацію про програму комплаєнс у всій компанії. Крім того, для підтримки актуальності та ефективності вашої системи внутрішнього податкового контролю ми спільно з вами упроваджуємо програму її моніторингу та вдосконалення. 

Упродовж цього процесу ми зосереджуємо зусилля на забезпеченні безперебійного та якнайшвидшого впровадження системи на основі прагматичних націлених на результат рішень. 

Контакти