Забезпечення впевненості та консультування з ІТ

Здобуття довіри за допомогою надійного підходу до технологій, процесів і засобів контролю

Підприємства все більше покладаються на технології, які створюють як можливості, так і ризики. Оскільки регуляторне середовище стає все складнішим, компанії повинні дбати про безпеку своїх інформаційних систем. Наші спеціалісти із забезпечення впевненості та консультування з питань ІТ у співпраці з вами здатні покращити загальну структуру технологічних ризиків. 

Наш підхід 

Цифрова трансформація значно підвищила продуктивність компаній, відкрила нові можливості для бізнесу та в багатьох випадках допомогла стимулювати зростання. Проте, оскільки інформаційні системи стають дедалі складнішими, важливо, щоб компанії усвідомлювали, з якими потенційними ризиками вони можуть стикнутися. Серед таких ризиків: загрози кібербезпеки, витоки даних, збої в системі та потенційна невідповідність регулятивним вимогам у разі відмови у роботі. 

Консультанти з ІТ компанії Forvis Mazars використовують інтегрований підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків, щоб забезпечити повне розуміння технологічних ризиків членами рад директорів, аудиторських комітетів та керівниками вищої ланки. Ми маємо значний фаховий досвід з широкого спектра рішень, що стосуються консультування та забезпечення впевненості у сфері ІТ, у т.ч. стосовно кібербезпеки, захисту даних, управління даними, аудиту ІТ, ІТ-операцій та форензік-технологій. 

Ми спрямовуємо зусилля на те, щоб запропонувати дієве рішення для вас та вашої організації: 

 • Співпрацюючи з вашими фахівцями з аудиту, щоб забезпечити впевненість у технологіях, які використовуються для фінансової звітності та відповідних засобів внутрішнього контролю за фінансовою звітністю 
 • Підвищуючи довіру до технологічно залежних засобів внутрішнього контролю у результаті зростання бізнесу 
 • Оцінюючи та мінімізуючи технологічні ризики у рамках існуючих технологічних структур та нових бізнес-ініціатив, таких як впровадження нових технологій або запуск нових продуктів чи послуг 
 • Надаючи цінну інформацію про ключові технологічні виклики та майбутні тренди 

Ми можемо допомогти, надаючи такі послуги: 

 • Ресурсне забезпечення внутрішнього аудиту IT. Ми працюємо з нашими клієнтами для досягнення їхніх цілей внутрішнього аудиту на умовах косорсингу, аутсорсингу або за індивідуальною схемою в залежності від клієнтських потреб. 
 • Комплексний аналіз (due diligence) ІТ. У разі злиття та поглинання ми проводимо глибокий аналіз та надаємо конкретну інформацію про технологічне середовище, щоб допомогти радам директорів та інвесторам ухвалити інформоване рішення відповідно до вимог покупця або продавця. 
 • Звітність з контролю сервісних організацій. Ми забезпечуємо незалежне надання впевненості щодо засобів контролю у сервісних організаціях, які надають послуги організаціям-користувачам. Сервісні організації демонструють своє середовище внутрішнього контролю для завоювання довіри у своїх існуючих або потенційних клієнтів. Ми допомагаємо нашим клієнтам забезпечити впевненість відповідно до таких стандартів: AAF 01/06 ICAEW, AICPA SSAE18 (замінює SSAE16) або ISAE 3402 (SOC1), або AICPA AT101 (SOC2 або SOC3) або ISAE 3000. Наші послуги охоплюють дизайн (звіт типу 1) та операційну ефективність (звіт типу 2) систем контролю у сервісних організаціях.  
 • Діагностична оцінка. Наша діагностика допомагає клієнтам зрозуміти прогалини у контролі ІТ-середовища та покращити загальну структуру технологічних ризиків. Беручи до уваги провідні галузеві практики, ми охоплюємо низку конкретних областей ризику, таких як кібербезпека, конфіденційність даних, ІТ-стратегія та потенціал, безперервність бізнесу та післяаварійне відновлення, якість даних, управління інформацією та захист даних/GDPR. 
 • Оптимізація контролю. Ми допомагаємо клієнтам оцінити та упорядкувати наявні  в організації системи контролю. 
 • Незалежне забезпечення впевненості щодо проєкту. Ми можемо виступати в ролі незалежного консультанта керівних та проєктних рад для ефективного впровадження нових систем і проєктів шляхом виявлення та пом’якшення проєктних ризиків до їх виникнення. 
 • Огляд програмних додатків. Ми допомагаємо клієнтам перевіряти їхні бізнес-додатки для оцінки контрольного середовища з метою усунення певних бізнес-ризиків або ризиків процесів. Огляд включає перевірки доступу, конфігурації та налаштування, налаштування основних даних, транзакції та інтерфейси. Наші рекомендації використовуються для покращення функціональності, безпеки та засоби управління в програмних додатках. 

Контакти