Audit & accounting advisory

Onze experts hebben een brede achtergrond en uitgebreide ervaring binnen financial audit en financiële verslaggeving. Vanuit deze expertise kunnen wij u helpen om te voldoen aan diverse vereisten - niet als onafhankelijk accountant, maar samen met u, als vertrouwde business partner. Hierbij is ons uitgangspunt dat onze gezamenlijke output ‘audit ready’ is: klaar om te worden gecontroleerd en geaccepteerd door uw onafhankelijk accountant.

Het speelveld van wet- en regelgeving verandert continu. Daarnaast kunt u te maken hebben met veranderende omstandigheden of bijzondere transacties. Dit alles levert de nodige uitdagingen op voor de financiële functie binnen uw organisatie. Wij kunnen u ondersteunen in verandertrajecten of eenmalige ondersteuning bieden bij bijzondere transacties. Wij helpen u graag met het in kaart brengen van uw uitdagingen en vervolgens met de uitvoering, ondersteund door de juiste experts.

Hoe wij u kunnen helpen

 

Wij bieden een breed scala aan audit & accounting adviesdiensten op maat aan:

  • Algemeen accounting advies: We staan klaar om u ad-hoc te voorzien van  accounting advies – op welk gebied dan ook – gerelateerd aan IFRS of Dutch GAAP. We kunnen u ook proactief op periodieke basis voorzien van updates die voor uw organisatie relevant zijn.
  • Quality financial close: Wij kunnen u adviseren over mogelijke verbeteringen in het financiële afsluitingsproces en helpen u deze verbeteringen te realiseren, zodat u in staat bent sneller en nauwkeuriger te rapporteren.
  • Audit readiness: Een accountantscontrole vergt de nodige inspanning van uw financiële afdeling. Te meer in het licht van toenemende wet- en regelgeving en vereisten van auditors. Wij kunnen u ondersteunen zodat u de accountantscontrole met vertrouwen tegemoet kunt zien.
  • Annual report support: Wij kunnen op basis van analyse van uw jaarverslag aandachtspunten signaleren, bijvoorbeeld omtrent het bestuursverslag, het remuneratieverslag, toelichtingen over de NL Corporate Governance Code en ESG- of niet-financiële informatie. Wij helpen u ook graag bij het verhogen van de kwaliteit van uw verslag.
  • Accounting change: Elke verandering in verslaggevingsstelsels vereist gedetailleerde analyse en expertise, aangezien dit doorgaans complexe processen zijn. Onze experts kunnen u hierin van a tot z begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan een IFRS-conversie of de implementatie van een nieuwe verslaggevingsstandaard.
  • Transactional support: Wij hebben uitgebreide ervaring met de accounting bij complexe transacties en kunnen u hierin ondersteunen. Te denken valt aan fusies en overnames (al dan niet onder gemeenschappelijke leiding), herstructureringen en het voorbereiden van een jaarrekening in het kader van een Initial Public Offering (IPO).
  • ESEF reporting: Rapportage op basis van het European Single Electronic Format (ESEF) is verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen in de EU. Wij kunnen u begeleiden van de selectie van een softwareleverancier tot en met het inhoudelijk taggen van cijfers en toelichtingen in uw jaarrekening.
  • Accounting training: Het succes van uw financiële afdeling hangt af van de vaardigheden en ervaring van uw medewerkers. Wij kunnen u ondersteunen bij de ontwikkeling van de talenten van uw medewerkers door het verzorgen van maatwerktrainingen op het gebied van verslaggeving.

Documenten

Publication on Dutch GAAP versus IFRS
Company-only FSs and IFRS in the Netherlands
Mazars Audit & accounting advisory services

Meer informatie?