Renick van Oosterbosch Director

Renick van Oosterbosch

Persoonlijke quote / visie

Kwalitatieve externe verslaggeving is van levensbelang voor de werking van kapitaalmarkten, en in toenemende mate voor de samenleving als geheel. Verslaggeving is echter niet zwart-wit en om tot een goed verslag te komen zijn degelijke processen maar ook professionele oordeelsvorming en transparantie daarover belangrijk. Het inspireert mij om samen met mijn klanten hun uitdagingen op dit gebied op te lossen en zo toegevoegde waarde te creëren.

Specialistische ervaring 

  • Als accountant-in-business verantwoordelijk geweest voor het opmaken van de externe (financiële en niet-financiële) verslaggeving van een beursgenoteerde onderneming
  • Ik ben gespecialiseerd in International Financial Reporting Standards (IFRS) en Nederlandse verslaggevingsstandaarden na 6 jaar in een vaktechnische rol bij PwC
  • Focus op fusies, overnames, groepsstructuren en deelnemingen
  • Corporate Governance
  • Uitvoeren van jaarrekening controles

Specifieke klantervaring

  • Ervaring met een breed scala aan (beursgenoteerde) ondernemingen vanuit vaktechnische rol als openbaar accountant
  • Adviseren van klanten verslaggevingsvraagstukken op velerlei gebieden
  • Jaarrekeningcontrole van verschillende (beursgenoteerde) ondernemingen
  • Ervaring als accountant-in-business