Internal audit

De Internal Audit Functie (IAF) verstrekt inzicht, zekerheid en aanbevelingen over de effectiviteit van governance, risicomanagement en interne beheersing. De toegevoegde waarde van de IAF in de besturing van en het toezicht op ondernemingen wordt daarom steeds meer onderkend. De IAF is bijvoorbeeld verankerd in de Nederlandse Corporate Governance Code en steeds meer stakeholders vinden dat een IAF onderdeel is van robuust ondernemingsbestuur.

Met de invoering van Solvency II in 2016 is de IAF een sleutelfunctie voor verzekeringsmaatschappijen geworden en door de invoering in 2019 van de IORP II-richtlijn is de IAF dat nu ook voor pensioenfondsen.

In het dagelijks werk heeft de IAF niet alleen een rol in het verstrekken van zekerheid voor (interne en externe) toezichthouders, maar voegt vooral ook waarde toe aan de organisatie door bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de interne beheersing in brede zin.

Dankzij onze jarenlange ervaring in internal audit en onze verbindende kwaliteiten maken wij het verschil voor onze opdrachtgevers. Wij zijn onderscheidend door persoonlijke en proactieve communicatie en door de betrokkenheid van een ervaren team. Forvis Mazars is betrokken bij (de begeleiding van) internal audit bij diverse ondernemingen, in een breed palet aan bedrijfssectoren. Onze betrokkenheid brengt altijd maatwerk, flexibiliteit en pragmatiek.

Inrichten Internal Audit Functie

Zoekt u aanvullende zekerheid bij de beheersing van belangrijke risico’s die uw bedrijf loopt of inzichten en aanbevelingen om de beheersing van die risico’s te verbeteren? Is er sprake van nieuwe regelgeving waardoor u verplicht bent een IAF op te zetten en wilt u er zeker van zijn dat dit met voldoende kennis en ervaring gebeurt? Ons team bestaat uit professionals met uitgebreide ervaring als hoofd internal audit in diverse sectoren. Dat stelt ons in staat om voor u op basis van organisatieomvang, strategie, risicoprofiel, governance en organisatiecultuur een maatwerkadvies op te stellen over de potentiële waarde van internal audit voor uw organisatie. Wij kunnen u vervolgens helpen om uw IAF in korte tijd operationeel te krijgen en gefaseerd te ontwikkelen passend bij het profiel van uw organisatie. Daarbij verliezen wij verandermanagement niet uit het oog voor een gedragen en waardevolle invulling van de nieuwe functie.

Co-sourcing of outsourcing

Internal audit is geborgd in uw organisatie, maar u vindt het lastig om geschikt personeel aan te trekken en te behouden met de juiste kennis en ervaring. Vooral een kleine auditfunctie is kwetsbaar en continuïteit en kwaliteit kunnen niet altijd goed worden geborgd. Door te kiezen voor een co-sourcing oplossing houdt u zelf de leiding over de IAF, maar kunnen audits gedeeltelijk of geheel worden uitgevoerd in samenwerking met experts van Forvis Mazars. Ook kan onze inzet gevraagd worden om te ondersteunen bij managementtaken van de IAF, waaronder voorbereiding voor een auditplan, kwartaalrapportage, kwaliteitszorg en training. Daarnaast kunt u ook kiezen voor volledige outsourcing van de IAF, waar het Forvis Mazars team deze zal invullen met een loyaliteit en betrokkenheid die bij een in-house functie zou passen.

Met betrekking tot zowel (doorlopende) co-sourcing als outsourcing opdrachten kunt u profiteren van onze branchekennis, het delen van best practices en het betrekken van bepaalde expertises waar nodig. Denk bijvoorbeeld aan onze kennis ten aanzien van verzekeraars (Solvency II) en pensioenfondsen (IORP II) of kennisgebieden als IT audit, AVG of culture & change. Wij zetten in op een langdurig ‘partnership op maat’.

Culture & change

Wilt u in uw audits ook aandacht schenken aan cultuur en gedrag (soft controls), maar weet u niet hoe? Voor veel thema’s hebben wij specialisten in huis die, bijvoorbeeld als docent of onderzoeker, bijdragen aan ontwikkelingen in het internal audit vakgebied. Ook als co-sourcing partner zouden wij de aanpak op soft controls met uw in-house IAF kunnen ontwikkelen en ondersteunen.

Inzet van data-analyse

U wilt investeren in een moderne auditaanpak om beter begrip te krijgen van de prestaties en beheersing van uw processen. Onze data-analisten beschikken over de tools en ervaring om te voorzien in een data-gedreven auditaanpak voor scherpe inzichten en concrete aanbevelingen voor procesverbeteringen. Hieronder valt ook het toepassen van process mining. 

Coach en sparringpartner

U geeft leiding aan een kleine IAF en zou wel eens een goed gesprek willen hebben met een ervaren collega over actuele ontwikkelingen in het vakgebied, over de opzet van het audit-jaarplan of over andere dingen waar u tegenaan loopt. Wij kunnen uw sparringpartner of coach zijn. Wij zetten hiervoor onze jarenlange ervaring in met het opbouwen, transformeren en opereren van een IAF in verschillende sectoren.

Onafhankelijke kwaliteitstoets

Verlangt de Auditcommissie of het Instituut van Internal Auditors (IIA) een onafhankelijke toetsing van de IAF (conform IIA internationale standaarden ééns in de 5 jaar)? Of zoekt u een ervaringsdeskundige die uw IAF kan helpen zich voor te bereiden op zo’n toets? Naast de toetsing kijken wij vooral ook vooruit om inzichten te delen en aanbevelingen te doen voor de volgende stap in de ontwikkeling van de IAF en het vergroten van de impact voor de organisatie. Daarbij hanteren wij ook het Internal Audit Volwassenheidsmodel en nemen specifieke wensen van stakeholders mee in de aanpak. Wij zijn door het IIA erkend als onafhankelijk en deskundige toetser, en participeren in het IIA-netwerk van toetsende organisaties.

Internationaal

Uw onderneming opereert internationaal en u zoekt een partner voor de IAF met een internationaal netwerk van auditors die de lokale taal spreken en lokale wetgeving en cultuur begrijpen. En daarbij vraagt u van uw centrale Forvis Mazars aanspreekpunt een ervaring om internationale opdrachten te coördineren.

Het Forvis Mazars team in Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk van internal audit professionals die samenwerken op internationale opdrachten. Vanuit het team in Nederland is er daarnaast veel ervaring met internationale opdrachten.

Thema-audits voor internationale organisaties kunnen door het internationale auditnetwerk van Forvis Mazars worden ondersteund, waarbij de inControl-tool kan worden ingezet om lokale auditors in geselecteerde landen te instrueren en auditresultaten op te halen en te analyseren.

Internal audit in de pensioensector

De (vernieuwde) IORP-II wetgeving, met in het bijzonder de invulling van de (nieuwe) Interne Audit Functie, heeft grote impact op de governance van pensioenfondsen. Forvis Mazars is door haar ervaring met interne audit en de sector uitstekend gepositioneerd om vanuit toonaangevende kwaliteit uw Interne Audit Functie proportioneel en waarde creërend te ondersteunen. Mazars heeft al vele fondsaudits uitgevoerd, variërend van quick scans (gericht op toetsen van opzet en bestaan van maatregelen) tot full audits (ook toetsen op werking daarvan).

Gezien onze grote sectorkennis en ruime ervaring op het gebied van internal audit, heeft Forvis Mazars van de dienstverlening op dit terrein een groot speerpunt gemaakt. Wij bedienen al een groot aantal pensioenfondsen, zowel in de rol van houder sleutelfunctie als vervuller sleutelfunctie internal audit.

Documenten

Internal Audit pensioenfonds.pdf
Internal audit partnership with Mazars
Mazars - partner voor een proportionele en waardevolle interne auditfunctie voor de pensioensector.pdf

Meer informatie?