Prinsjesdag 2021: Maatregelen loonheffingen

Op Prinsjesdag 2021 zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2022 voor u op een rijtje gezet. Wat verandert er voor u?

Werkkostenregeling

Op grond van de werkkostenregeling heeft een werkgever een budget om aan werknemers een belastingvrije vergoeding te geven die 1,18% van het totale fiscale salaris bedraagt. Het overschot is belastbaar tegen een tarief van 80%. Voor 2020 en 2021 is het percentage over de eerste € 400.000 van het totale fiscale salaris 1,7%, maar om meer financiële ruimte voor werkgevers te creëren, wordt voor 2021 het percentage over de eerste € 400.000 van het totale loon fiscaal verhoogd van 1,7% naar 3%.

Thuiswerkvergoeding

Het kabinet introduceert een nieuwe gerichte vrijstelling voor de extra kosten die zijn verbonden aan het thuiswerken. Een werkgever mag € 2 per thuiswerkdag belastingvrij vergoeden. Deze vergoeding is voor extra kosten van water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Dit geldt ook voor dagen waarop de werknemer maar deels thuiswerkt. De uitgangspunten zijn:

  • Er mag een vaste vergoeding gegeven worden op basis van de afspraak tussen werkgever en werknemer over de verdeling van thuiswerkdagen en dagen op de vaste arbeidsplaats (bijvoorbeeld het kantoor).
  • Die vaste vergoeding kan worden gebaseerd op de zogenaamde 128-dagenregeling (die we al kennen van de vaste reiskostenvergoeding); hierdoor hoeft niet elke thuiswerkdag gedeclareerd of geadministreerd te worden en is het niet nodig om de vaste thuiswerkkostenvergoeding aan te passen als incidenteel op een structurele thuiswerkdag niet wordt thuisgewerkt.
  • De vaste thuiswerkvergoeding is afgestemd op de vaste reiskostenvergoeding (voor de reizen naar de vaste arbeidsplaats).
  • De regeling is vormgegeven als gerichte vrijstelling en gaat daardoor niet ten koste van de beschikbare vrije ruimte van de werkkostenregeling.
  • De regeling gaat in per 1 januari 2022.

Gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups

De versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups, die per 1 januari 2022 zou vervallen, wordt met een jaar verlengd. Het belastbare loon van dga’s van innovatieve start-ups mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon.

Regeling aandelenopties medewerkers

Het was al eerder aangekondigd: vanaf komend jaar komt er een regeling waarmee wordt voorkomen dat werkgevers of hun werknemers in geldproblemen komen als aandelenopties als loon worden verstrekt. Dit speelt vooral bij start-ups waarbij werknemers vaker met aandelenopties worden beloond. Als een medewerker aandelenopties uitoefent en in aandelen omzet moet direct belasting worden betaald. Omdat de aandelen niet altijd direct weer verkocht mogen worden, kan een werknemer in problemen komen omdat hij nog geen geld (maar alleen aandelen) heeft om de belasting te betalen. Met deze regeling komt er een keuzemogelijkheid. Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2022 kiezen tussen twee momenten:

  • De werknemer betaalt belasting op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld beschikbaar is
  • De werknemer betaalt belasting op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen (zoals het was)

Overigens geldt de keuzemogelijkheid niet alleen voor start-ups, maar voor iedere werkgever.

Webinar Prinsjesdag 2021

Op woensdag 22 september 2021 organiseerde Mazars een webinar waarin we de deelnemers hebben bijgepraat over de belangrijkste uitkomsten en maatregelen van Prinsjesdag 2021. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om het webinar live te volgen, kunt u onderaan de pagina het gedeelte van het webinar over loonheffingen terugkijken.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2022, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?