Update Richtlijnen voor de jaarverslaggeving: verslagjaar 2024

In de bijgevoegde publicatie hebben wij de belangrijkste wijzigingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor verslagjaar 2024 op een rij gezet. De wijzigingen betreffen onder meer de volgende onderwerpen: discontinuïteit en materiële onzekerheid over de continuïteit, toepassing effectieve-rentemethode, classificatie van winstafhankelijke instrumenten, geldmiddelen en groottecriteria.

Mazars kan u helpen

De wijzigingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kunnen invloed hebben op uw verslaggeving over 2024. Mazars kan u ondersteunen bij het verwerken van de wijzigingen in uw jaarrekening. Ook kunnen wij u helpen bij andere verslaggevingsvraagstukken op het gebied van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, inclusief Titel 9 (Dutch GAAP) of IFRS. Wij kunnen ook trainingen voor u verzorgen op het gebied van Dutch GAAP en IFRS.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze publicatie of heeft u een andere vraag op het gebied van Dutch GAAP of IFRS? Neem dan contact op met Renick van Oosterbosch per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 18, of met Dingeman Manschot per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 70, of met Inge van Sloun per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 17 63. Zij helpen u graag verder.

Document

Update RJ verslagjaar 2024

Meer informatie?