Is het afzien van de vrijwilligersvergoeding altijd fiscaal aftrekbaar?

12 juni 2020 - De Belastingdienst heeft laten weten dat het afzien van de vrijwilligersvergoeding voor de vrijwilliger alleen een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting oplevert wanneer de vrijwilliger er voor had kunnen kiezen om de vergoeding wel uit te laten betalen.

Vrijwilligersvergoeding

Aanleiding voor deze publicatie van de Belastingdienst was een vraag van een bestuurder van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hij wilde graag weten of vrijwilligers recht hebben op de giftenaftrek van een uurvergoeding voor de gewerkte uren terwijl zij feitelijk geen recht hebben op deze vergoeding. De bestuurder gaf daarbij aan dat de ANBI niet aan alle voorwaarden kon voldoen die gesteld worden aan de giftenaftrek, maar het voor haar vrijwilligers toch mogelijk wilde maken een aftrekpost te claimen in de aangifte inkomstenbelasting.

De Belastingdienst geeft aan dat wanneer niet aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan en de aftrekpost toch wordt opgevoerd in de aangifte, er sprake is van het indienen van een onjuiste aangifte met een navorderingsaanslag bij de vrijwilliger als gevolg. Kortom, een vrijwilliger moet wel aanspraak kunnen maken op de vrijwilligersvergoeding. Alleen dan kan de vrijwilliger een aftrekpost opvoeren als hij of zij afziet van de vrijwilligersvergoeding.

Wanneer is er  sprake van een aftrekpost ?

Wanneer een vrijwilliger die werkzaam is voor een ANBI afziet van de vergoeding waar hij of zij recht op heeft, kan de vrijwilliger het bedrag als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Dan moet wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De instelling is aangewezen als (culturele) ANBI;
  • De instelling heeft een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat sprake is van inzet als vrijwilliger;
  • De (culturele) ANBI heeft een regeling getroffen waardoor de vrijwilliger in aanmerking komt voor een vergoeding;
  • De financiële situatie van de (culturele) ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen;
  • De (culturele) ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen;
  • De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen of hij zij de vergoeding niet wil ontvangen en aan de (culturele) ANBI schenkt.

Andere kosten

Andere kosten die een vrijwilliger maakt voor de instelling en die niet vergoed worden, kunnen ook in aftrek worden genomen als gewone gift. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan reiskosten of kantoorartikelen (papier, portokosten). Autokosten kunnen in aftrek worden gebracht tegen € 0,19 per kilometer.

Wanneer de vrijwilliger geen vergoeding krijgt van zijn of haar kosten en afziet van de vrijwilligersvergoeding, mag de vrijwilliger zijn of haar kosten aftrekken als gewone gift. Maar dan moeten wel eerst de kosten worden verminderd met het bedrag waarvoor de vrijwilliger geen vrijwilligersvergoeding ontvangt.

Bekijk ook: De vrijwilligersvergoeding in de loonbelasting

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vrijwilligersregeling? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 96. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?