Update: het corona steun- en herstelpakket wordt met ingang van het vierde kwartaal van 2021 niet verlengd

3 september 2021 - Het (demissionaire) kabinet stopt per 1 oktober 2021 definitief met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen.

Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, TOZO, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Daarnaast eindigt de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden.

Het kabinet verlengt nog wel vier fiscale coronamaatregelen tot en met het einde van het vierde kwartaal van 2021. Dit betreft:

  • Nederland zet in op een verdere verlenging van de overeenkomsten met België en Duitsland over de belastingheffing van grenswerkers. Of de afspraken daadwerkelijk worden verlengd is nog niet zeker omdat de staatssecretaris hiervoor mede afhankelijk is van het akkoord van België en Duitsland. Daarnaast zal met beide landen ook gesproken worden over een eventuele permanente regeling.
  • Vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen. Ontvangers hiervan hoeven in Nederland in principe geen belasting te betalen over deze socialezekerheidsuitkeringen.
  • De goedkeuring inzake de onbelaste reiskostenvergoeding wordt verlengd. Deze goedkeuring houdt in dat onder voorwaarden de oorspronkelijke reiskostenvergoeding onbelast mag worden doorbetaald.
  • De maatregel met betrekking tot het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen. Hierdoor behouden mensen die in het laatste kwartaal van 2021 nog een hypotheekbetaalpauze overeenkomen in ieder geval hun recht op hypotheekrenteaftrek.

Let op: de mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober 2021, zoals eerder aangekondigd. Dat betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 de verschuldigde belasting weer conform de reguliere termijnen betaald moet worden.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de verlengde fiscale maatregelen of over de maatregelen die wel worden beëindigd? Neem dan contact op met uw Mazars contactpersoon of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?