De coronacrisis en specifieke maatregelen voor de culturele sector

2 april 2020 – In het belang van de volksgezondheid zijn door het kabinet ingrijpende maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. Als gevolg van deze maatregelen zijn samenkomsten verboden zoals bij culturele instellingen en zijn publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters gesloten.

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle voornoemde coronamaatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Iedereen heeft daar in zekere mate last van. Om de culturele sector te steunen, zijn er een aantal sectorspecifieke steun- en/of coulancemaatregelen genomen. Op onze website hebben wij al enkele aandachtspunten besproken met betrekking tot de culturele sector. Op de website van de rijksoverheid zijn deze actuele maatregelen verder uitgewerkt.

Een greep uit deze soms specifieke steunmaatregelen voor de culturele sector komt hierna aan de orde:

Subsidies worden vooruitbetaald en lopen door

Het ministerie van Economische Zaken heeft voor culturele instellingen die vallen onder de zogeheten ‘basisinfrastructuur’ of de ‘Erfgoedwet’, enkele coulancemaatregelen opgesteld. Zo kunnen deze instellingen - indien gewenst - nu al subsidiegeld overgemaakt krijgen dat ze normaal gesproken pas in het derde kwartaal van dit jaar zouden ontvangen. Door dit geld eerder vrij te maken komen voor deze instellingen meer liquide middelen beschikbaar, waardoor ze bijvoorbeeld hun verplichtingen aan freelancers en zzp’ers kunnen nakomen. Ook gemeenten kijken of ze op deze manier om kunnen gaan met voorschotten.

Daarnaast laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar subsidies doorlopen. Deze worden niet gekort wanneer blijkt dat voorgenomen prestaties niet worden gehaald vanwege de coronacrisis. Ook de rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies volgen deze maatregel. Voor projectsubsidies en gesubsidieerde activiteiten geldt hetzelfde.

Huur rijksmusea opgeschort met drie maanden

Om rijksgesubsidieerde musea op korte termijn meer financiële ruimte te geven, heeft de overheid met het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken om de musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf, een huuropschorting van 3 maanden te geven. Dat betekent dat die musea op een later moment hun huur kunnen voldoen. Tevens worden gemeenten en provincies opgeroepen om dit voorbeeld te volgen en te onderzoeken op welke manier zij ook andere culturele instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van de huur.

Verkochte toegangskaarten

Momenteel wordt er in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekeken hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Specifiek het idee van terugbetaling in de vorm van vouchers wordt hierbij uitgewerkt. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap roept het publiek op om de culturele en creatieve sector te steunen door niet meteen geld terug te vragen voor gekochte kaartjes en steun te betuigen – bijvoorbeeld door vriend van een filmhuis, een muziekgezelschap of een theater te worden.

Tegemoetkoming van €4.000

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van de meer algemene noodmaatregelen van het kabinet. De TOGS is er voor instellingen die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Gedupeerde instellingen ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om (een deel van) de vaste lasten te kunnen betalen.

Onder voorwaarden kunnen culturele instellingen hiervan gebruikmaken. Eén van de voorwaarden is dat de instelling een hoofdactiviteit heeft die overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes. Enkele voor de cultuursector relevante vastgestelde codes zijn:

 • Bioscopen 59.14
 • Organiseren van congressen en beurzen 82.30
 • Dansscholen 85.52.1
 • Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) 85.52.2
 • Beoefening van podiumkunst 90.01.1
 • Producenten van podiumkunsten 90.01.2
 • Circus en variété 90.01.3
 • Dienstverlening voor uitvoerende kunst 90.02
 • Theaters en schouwburgen 90.04.1
 • Musea 91.02.1
 • Kunstgalerieën en –expositieruimten 91.02.2

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur. De TOGS is alleen online aan te vragen via de website van de RVO.

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Egon de Prouw per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 24. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?