Nieuws

Forvis Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Heffingskortingen vervallen voor niet-inwoners Nederland in de loonbelastingtabel

754b1d272212-Heffingskortingen-vervallen-voor-niet-inwoners-Nederland-in-de-loonbelastingtabel-Page.jpg
6 november 2018 - Per 1 januari 2019 worden nieuwe loonbelastingtabellen geïmplementeerd voor buitenlandse werknemers die in Nederland belastingplichtig zijn. Dit heeft direct gevolgen voor het netto inkomen van werknemers die geen fiscaal inwoner zijn van Nederland. Er zijn voor u als ondernemer acties die vóór 1 januari 2019 ondernomen moeten worden.

Lees verder

Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

cc981af7627b-Gedeeltelijke-transitievergoeding-bij-gedeeltelijk-ontslag-page.jpg
6 november 2018 - Het kan voorkomen dat een werkgever een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk moet beëindigen. Bijvoorbeeld in het geval van een arbeidsongeschikte werknemer die slechts gedeeltelijk werkzaamheden kan verrichten. Ook kan dit voortkomen uit bedrijfseconomische redenen, waardoor er voor een werknemer nog slechts een parttime functie beschikbaar is. Dit laatste wordt ook wel 'deeltijdontslag' genoemd.

Lees verder

Hoe vitaal is uw organisatie?

5a4966b1d380-Vitaliteitscheck-page.jpg
6 november 2018 - Een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid is vitaliteit. Het is van wezenlijk belang om fit en met een heldere geest op te staan en de dag met energie af te ronden. Verantwoordelijkheid nemen voor je fysieke en mentale gezondheid en gezond gedrag vertonen is belangrijk om iedere dag weer topprestaties te leveren. Deze zaken zijn essentieel om bevlogen, gemotiveerde medewerkers te hebben en te houden. De grootste bedreigingen voor vitaliteit zijn stress en burn-outklachten. Dit vraagt een goede samenwerking tussen HR en management.

Lees verder

Btw-gevolgen in Duitsland van (inter)nationaal goederenvervoer (Deel 3 van 3)

d0d6e1ab698c-Duitse-omzetbelasting-deel-3-page.jpg
18 oktober 2018 - Als ondernemer in de transport- en logistieksector heeft u vaak te maken met complexe btw-regelingen in het buitenland. In een serie van drie artikelen beschrijven wij wat de Duitse btw-gevolgen zijn voor expediteurs die in Duitsland gevestigd zijn. In dit laatste artikel van het drieluik komt het goederenvervoer vanuit Duitsland naar bestemmingen buiten de EU en vice versa aan bod.

Lees verder

Btw-gevolgen in Duitsland van (inter)nationaal goederenvervoer (Deel 2 van 3)

702fd96df654-Btw-gevolgen-in-Duitsland-van-inter-nationaal-goederenvervoer-Drieluik-2-van-3-Page.jpg
8 oktober 2018 - Als ondernemer in de transport- en logistieksector heeft u vaak te maken met complexe btw-regelingen in het buitenland. In een serie van drie artikelen zetten wij uiteen wat de btw-gevolgen zijn in Duitsland voor expediteurs die in Duitsland gevestigd zijn.

Lees verder

Nieuwe btw-regels voor ondernemers die handel drijven binnen de EU

5c905e49ab66-Nieuwe-btw-regels-internationale-handel-page.jpg
8 oktober 2018 - In een eerder bericht in 2017 zijn de plannen van de Europese Commissie toegelicht om per 1 januari 2022 nieuwe regels voor leveringen over de grens in te voeren. De Europese Commissie wil naar een systeem waarbij een leverancier, die goederen levert aan een afnemer / ondernemer in een andere lidstaat van de Europese Unie, btw in rekening brengt tegen het tarief van de lidstaat van bestemming van de goederen. De btw moet dan via een één-loket-systeem worden aangegeven en betaald, in de lidstaat waar de leverancier is gevestigd.

Lees verder

Btw-gevolgen in Duitsland van (inter)nationaal goederenvervoer (Deel 1 van 3)

0ef1821a7c7f-Btw-gevolgen-in-Duitsland-van-inter-nationaal-goederenvervoer-Drieluik-1-van-3-page.jpg
25 september 2018 - Als ondernemer in de transport- en logistieksector heeft u vaak te maken met complexe btw-regelingen in het buitenland. In een serie van drie artikelen beschrijven wij wat de btw-gevolgen zijn in Duitsland voor expediteurs die in Duitsland gevestigd zijn. In het eerste deel van deze driedelige serie komen de algemene aspecten aan bod van de Duitse omzetbelasting voor expediteurs of bemiddelaars in Duitsland.

Lees verder

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en leveren (fiscaal) veel op

22610bb88075-Vrijwilligers-zijn-onbetaalbaar-en-leveren-fiscaal-veel-op-_-Page.jpg.jpg
5 september 2018 - Vandaag is het de Dag van de Liefdadigheid en niet geheel toevallig ook de sterfdag van Moeder Teresa. Met deze dag willen de Verenigde Naties aandacht vragen voor de noodzaak van liefdadigheidswerk zoals vrijwilligerswerk. Zonder deze vrijwilligers hebben veel goede doelen immers geen bestaansrecht. Om vrijwilligerswerk te stimuleren bestaan er enkele bijzondere fiscale regelingen waar organisaties gebruik van kunnen maken. Maar wat houden deze regelingen in en welke trends zijn er in de vrijwilligerswereld?

Lees verder

Btw-aftrek op business seats en skyboxen

0c05fd1ecac1-Btw-aftrek-business-seats-_-Page.jpg.jpg
24 augustus 2018 - Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld over de toepassing van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) met betrekking tot business seats. Uit de uitspraak blijkt dat een goede administratie cruciaal is voor een correcte en optimale btw-aftrek met betrekking tot uitgaven voor gehuurde business seats / skyboxen. Weet u wat u moet documenteren?

Lees verder

Veranderende WNT: welke versie past u toe?

5768d22e10da-Veranderende-WNT-welke-versie-past-u-toe-_-page.jpg.jpg
14 augustus 2018 - De Wet Normering Topinkomens (WNT) is al zestien keer gewijzigd sinds de inwerkingtreding. Dit komt onder meer door de complexiteit van de wetten die de WNT wijzigen, die vaak niet op één datum in werking treden. Nieuwe regels uit één wijzigingswet kunnen dan ook op verschillende tijdstippen in werking treden, soms zelfs met terugwerkende kracht. Hoe kunt u als WNT-plichtige organisatie grip krijgen op deze wet?

Lees verder

Herziening Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme

dfb8d4c21854-wijziging_wwft_page.jpg.jpg
2 augustus 2018 - De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is samen met het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn op 25 juli 2018 in werking getreden. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Lees verder