Практика спільного аудиту. Новий тренд формування довіри та доброчесності на фінансових ринках України.

Спільний аудит набуває все більшої популярності у світі – а яка ситуація в Україні?

Фінансовий аудит – це основа для формування довіри та доброчесності на фінансових ринках усього світу. Тут слід відзначити, що Україна реалізувала необхідну реформу сектору аудиту у 2016 році, і надихнула її на це Директива ЄС про аудиторську діяльність.

Однак у всьому світі ця професія зараз проходить вирішальну стадію становлення, і зараз у фокусі також перебувають й інтереси громадськості. Очікування змінюються: технології змінюють роль аудиторів і створюють нові можливості. Простір для реформи сектору аудиту в Європі, як і у світі загалом, розширюється у зв’язку з необхідністю формування здорового, більш конкурентоспроможного ринку.

У результатах дослідження за ініціативи Mazars у 2021 році, яке стосується майбутнього аудиту[1], висвітлюється позиція понад 500 користувачів аудиторських послуг.

Сьогодні особливої уваги заслуговує питання проведення  спільного аудиту,  який у світі є звичайною практикою, в той час як для України лишається новою формою проведення аудиту.

Спільний аудит як поняття включено до Закону України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що набрав чинності у 2018 році. Наразі, хоч минуло вже кілька років після прийняття цього закону, такий аудит ще жодного разу не проводили, а саме поняття залишається малозрозумілим для українського бізнесу. Що ж власне мається на увазі і які ключові уроки можна винести з вже існуючого досвіду?

Що таке спільний аудит?

Спільний аудит – це коли компанія призначає дві окремі аудиторські компанії для надання спільного висновку щодо її фінансової звітності.

Він суттєво відрізняється від „подвійного” аудиту (або „групового” аудиту), при яких одна аудиторська компанія (чи іноді декілька) здійснює аудит частин групових звітів для іншої аудиторської компанії, яка, в кінцевому результаті підписується під груповим аудитом.

Незалежні зовнішні аудитори, які проводять спільний аудит, повинні належати до окремих аудиторських компаній. До проведення спільних аудитів зазвичай залучені дві аудиторські компанії, однак є певні європейські компанії, які добровільно прийняли рішення про залучення трьох аудиторських компаній до проведення спільного аудиту.

Аудитори, які проводять спільний аудит, несуть спільну відповідальність за надання аудиторського висновку. При виникненні особливих обставин (зміни нормативного середовища, придбання, виняткові транзакції тощо), вивченням питання загалом займається одна аудиторська компанія, яка ділиться своїми висновками з іншим аудитором з метою формування спільної позиції. Якщо аудитори, які проводять спільний аудит, розходяться в думках, то існують спеціальні процедури для формулювання їхнього аудиторського висновку.

Як загалом аудиторські завдання розподіляються між різними аудиторами, які проводять спільний аудит? Рекомендується збалансовано розподіляти аудиторські завдання між аудиторами, які проводять аудит спільно, на основі критеріїв – кількісних (очікувана кількість годин роботи, необхідна для проведення аудиту) чи якісних (кваліфікація та досвід аудиторських команд).

Спільний аудит. Досвід інших країн:

 • У Франції спільний аудит є обов’язковим для всіх компаній, від яких вимагається готувати і оприлюднювати консолідовану фінансову звітність (за винятком невеликих груп), а також банківських установ, загальна сума активів яких перевищує 450 мільйонів євро. У Франції в рамках великих груп компаній спільний аудит застосовується щонайменше до кінцевої холдингової компанії (йдеться про аудиторський висновок як щодо звітності самої компанії, так і щодо її консолідованої фінансової звітності), а також до всіх її французьких дочірніх компаній, які підпадають під окрему вимогу щодо підготовки частини консолідованої фінансової звітності. Однак у таких групах спільний аудит можна на практиці поширювати і на значущі (у англ. мов. ”material“) дочірні компанії у Франції, а також за кордоном, якщо це доречно, навіть якщо до них немає такої окремої вимоги про підготовку частини консолідованої фінансової звітності.
 • Спільний аудит у деяких країнах вимагається для великих банків чи страхових компаній, зокрема, у ПАР – для великих банків.
 • Спільний аудит може проводитися (і проводиться) в межах добровільної домовленості для груп компаній чи навіть для окремих компаній, зокрема в Європі, в тому числі у Великобританії та Україні. Спільний аудит повністю відповідає стандарту ISA 600 (оновлена версія)“Робота пов’язаних аудиторів та інших аудиторів над аудитом групової фінансової звітності”.

Міфи та основні питання щодо спільного аудиту

Два найпоширеніші критичні зауваження щодо спільного аудиту стосуються його вартості та додаткових ризиків. Ми повністю переконані, що обидва ці зауваження цілком необґрунтовані.

Чи позначається те, що аудит проводиться спільними зусиллями, на якості самого аудиту?

Загроза „не помітити деталі” є менш імовірною при спільному аудиті, ніж при окремому аудиті, зважаючи на додатковий аналіз, а також спільну відповідальність.

З нашого досвіду можна сказати, що спільний аудит покращує якість аудиту:

 • Спільний аудит – це застосування принципу подвійної перевірки при проведенні аудиту.
 • Коли два аудитори порівнюють записи і зіставляють роботу одне одного, має місце реальний „аудиторський скепсис”.
 • Два аудитори мають більше інструментів для висловлення сумнівів керівництву компанії, яка проходить аудит, при бухгалтерській оцінці, а отже – і для посилення незалежності.
 • Загалом компанії, які проходять аудит, використовують наявність двох аудиторів для того, щоб отримати максимальні переваги і розподілити роботу якомога краще в плані географічного покриття чи технічних знань.
 • МСФЗ – це стандарти, що базуються на принципах, і вони вимагають ґрунтовнішої оцінки та більшої кількості суджень. Компанії, які проходять аудит, охочіше цінують думку кожного із двох експертів, якщо вони збігаються, ніж думку одного експерта, якщо йдеться про чутливі моменти.
 • Там, де застосовується спільний аудит, недомінуючі аудиторські фірми спромоглися інвестувати в географічне охоплення та досвід і стати аудиторами найбільших світових банків, страхових та високотехнологічних компаній.

Чи надто дорого коштує спільний аудит?

Порівнюючи великі групи у Франції та Сполученому Королівстві (на основі зіставних баз даних компаній Індексів FTSE 100 у Великобританії та SBF 120 у Франції), ми в Mazars виявили, що вартість аудиту мільярду євро обороту у Франції (при спільному аудиті) є нижчою порівняно зі Сполученим Королівством (де немає спільного аудиту).

Ми також проаналізували додаткові часові затрати компаній при проведенні спільного аудиту. Більшість завдань, які виникають під час проведення спільного аудиту, додають значної додаткової цінності, оскільки вони забезпечують відповідний рівень „професійного скепсису”, при наданні аудиторського висновку.

Досвід показує, що саме на цю роботу припадає від 2,5 до 5% загальної вартості аудиту для великої групи. Ці додаткові витрати необхідно зіставити з додатковими гарантіями надійності, які забезпечуються завдяки принципу „чотири ока” і взаємоперевірці.

На практиці додаткові витрати несуть залучені аудиторські фірми, а не компанія, яка проходить аудит. Спільний аудит також формує конкурентніше середовище, яке сприяє формуванню поміркованого балансу ціни та обсягу на ринку.

Яке місце спільного аудиту у майбутньому аудиторської діяльності?

У Франції практика здійснення спільного аудиту вже добре закріпилася, оскільки впродовж 50 років існує законодавча вимога щодо його проведення. Пройдено цілу низку етапів еволюції і досягнуто певного рівня зрілості на ринку.

За межами Франції дослідження майбутнього аудиту, згадане вище (яке охоплювало 12 країн на п’яти континентах), піднімає також і питання спільного аудиту. З опитування респондентів, які скористалися послугами з аудиту, випливає, що спільний аудит, вочевидь, все краще сприймається на ринку, оскільки 89% відповіли, що вони „добре знають, що таке спільний аудит”.

Таке розуміння і досвід демонструє сприйняття цього методу: більше ніж дев’ять із десяти (91%) респондентів по всьому світу безпосередньо стикалися зі спільним аудитом, а переважна більшість (88%) із тих, хто має такий досвід, схиляється на користь такого підходу; більше половини (54%) із них „значно підтримують” його.

Очікувані переваги спільного аудиту згідно з результатами опитування такі: „підвищення впевненості зацікавлених осіб”, „зниження загрози корупції чи людської помилки”, і „надання змоги компаніям отримувати вигоду від широкої технічної експертизи”.

Висновок

Підсумовуючи, можна сказати, що ми вбачаємо 4 основні причини проведення спільного аудиту:

 1. Спільний аудит підсилює технічні знання. Він дає можливість компаніям отримувати користь від досвіду кількох аудиторських компаній одночасно, а також забезпечувати більш плідне обговорення складних технічних питань. Він також пропонує додатковий простір для встановлення кращих практик на ринку.
 2. Спільний аудит покращує якість аудиту на основі принципу „в чотири ока”, оскільки забезпечує вчасний і незалежний контроль якості та стимулює інновації та критичний погляд завдяки ротації через певну визначену кількість років.
 3. Спільний аудит підвищує незалежність та об’єктивність аудиторів, знижує ризик надмірної залученості і покращує спроможність аудитора відстоювати свою думку.
 4. Спільний аудит – це також спосіб гарантування надійності та динамічності ринку: він дає можливість новим компаніям виходити на аудиторський ринок і заохочує до конкуренції: він служить на користь конкурентної співпраці між аудиторами, які проводять спільний аудит, а це сприяє покращенню якості послуг на ринку.

У Mazars аудит є і завжди був основою нашої діяльності. Ми впевнені, що фінансова прозорість формує більш справедливу та процвітаючу економіку, і аудитори відіграють вирішальну роль у досягненні цієї доброчесності та ясності. Тому ми віддано шукаємо шляхи зміцнення та переосмислення нашої професії. Ми переконані, що спільний аудит є потужною процедурою, яка підвищить якість аудиту на ринку для найбільших категорій компаній та груп.

Оскільки законодавство України про аудиторську діяльність дозволяє компаніям здійснювати спільний аудит, то чи готові ви спробувати?

[1]The future of audit: Market view – Myths, realities and ways forward. Commissioned by Mazars and released in 2021, this survey was conducted by an independent research firm. (Майбутнє аудиту: Бачення ринку – міфи, реальність і шляхи просування вперед. Це дослідження, яке проводилося за ініціативою Mazars і було оприлюднене у 2021 р., проводила незалежна дослідницька компанія).

Контакт