De fiscale voordelen van steun aan goede doelen

6 april 2020 - Wanneer u juist in deze tijd overweegt om (extra) te schenken aan goede doelen, is het goed te weten dat onder bepaalde voorwaarden een dergelijke schenking fiscaal voordeel kan opleveren. Dat is het geval wanneer het goede doel van uw keuze door de Belastingdienst is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Zo kunt u fiscaal gunstig bijdragen aan goede doelen die vaak ook zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen. Zo hebben meerdere goede doelen hun collecteweek moeten annuleren en zijn overal in Nederland evenementen en fondsenwervingsacties afgelast. Vooral de cultuursector lijdt erg onder de huidige situatie, nu musea, theaters en andere cultuurinstellingen gesloten zijn.

‘Gewone’ gift

Uiteraard is het mogelijk een (eenmalige) (aanvullende) donatie te doen aan het goede doel van uw keuze. Een dergelijke donatie (ofwel ‘gewone’ gift) is fiscaal aftrekbaar van uw belastbaar inkomen onder de volgende voorwaarden:

  • Het goede doel is gekwalificeerd als een ANBI;
  • De gift is vrijwillig;
  • Er wordt niets verkregen in ruil voor de gift; en
  • Er kan worden aangetoond dat de gift is gedaan (bijvoorbeeld door middel van een afschrijving van een rekening);

Voor de aftrekbaarheid geldt een drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen (minimaal €60). Hetgeen wat boven dat bedrag wordt gedoneerd, mag fiscaal worden afgetrokken tot een maximumbedrag van 10% van het verzamelinkomen.

Periodieke gift

Naast een ‘gewone’ gift is het mogelijk een periodieke gift te doen. Het voordeel hiervan is dat het hiervoor genoemde drempel- en maximumbedrag niet van toepassing is. Het gaat om giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.

Van een periodieke gift is sprake, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Jaarlijks dient hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging te worden gegeven (de gift mag in één keer of in meerdere keren betaald worden);
  • Dit bedrag wordt ten minste vijf jaar achter elkaar betaald; en
  • Er is schriftelijk vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt;

Vervolgens is de periodieke gift volledig fiscaal aftrekbaar, indien:

  • De gift wordt gedaan aan een ANBI en/of een vereniging (indien deze voldoet aan bepaalde voorwaarden);
  • De gift is vastgelegd in een notariële akte of in een overeenkomst die met de vereniging zelf is gesloten; en
  • Er niets wordt verkregen in ruil voor de gift;

Wanneer u een gift doet aan een culturele instelling wordt het bedrag van de gift voor de toepassing van de hiervoor omschreven aftrekregelingen zelfs verhoogd met 25% (tot maximaal €1.250).

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de periodieke gift of andere daarmee samenhangende onderwerpen? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per email. Zij helpt u graag verder.

Meer informatie?