Nieuws

Forvis Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

De optimale fiscale structuur: schenken en vererven – Deel 4 van 4

e4534b0c48ea-Vierluik-T-L_overdracht-1-.jpg
29 maart 2024 - In het vierde en tevens laatste artikel van het vierluik ‘De optimale fiscale structuur’ gaan wij in op de aandachtspunten bij het schenken en vererven van uw transportonderneming. Het is van belang op tijd na te denken over de overgang van uw transportonderneming naar uw beoogde bedrijfsopvolger. Wilt u de onderneming overdragen aan uw kinderen of heeft u bijvoorbeeld een geschikte werknemer binnen uw transportonderneming die uw onderneming over zou willen nemen? Het is belangrijk dat u als ondernemer nadenkt over wie u kan en wil opvolgen en dat u onderzoekt hoe dit fiscaal zo voordelig mogelijk kan worden gedaan.

Lees verder

Hoe om te gaan met groot onderhoud in de jaarrekening

ef776f32213f-Naamloos.jpg
28 maart 2024 - Veel musea en andere culturele instellingen worden geconfronteerd met aanzienlijke kosten voor groot onderhoud. Dit heeft een aanzienlijke impact op hun begroting. In het verleden is vaak besloten gebruik te maken van de voorziening groot onderhoud met als doel de kosten voor groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te spreiden.

Lees verder

Wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

688164691613-GettyImages-1307943558.jpg
8 april 2024 - De regering heeft een wetsvoorstel gepubliceerd met de introductie van een toelatingssysteem voor uitzendbureaus. Dit is opgenomen in het wetsvoorstel dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2026. Wat betekent dit nieuwe systeem en wat zijn de bijbehorende voorwaarden?

Lees verder

Waar moeten telewerkers inkomstenbelasting betalen?

36243af8d7df-GettyImages-932633170.jpg
27 maart 2024 - De toename van werknemers op afstand heeft een discussie aangewakkerd over de eerlijke verdeling van belastingrechten tussen landen met betrekking tot het arbeidsinkomen op basis van het huidige Modelverdrag van de Verenigde Naties (VN).

Lees verder

Voorkom btw-aansprakelijkheid met een Tax Control Framework (TCF)

11deae8ce0ab-GettyImages-1042700112.jpg
26 maart 2024 – Als u de fiscale risico’s in uw organisatie onvoldoende beheerst, kunt u aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld btw-fraude gepleegd door uw werknemer. Dit oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) in een recent arrest. De uitspraak onderstreept het belang van een juiste beheersing van de fiscale risico’s. Een Tax Control Framework (TCF) kan u hierbij helpen.

Lees verder

De optimale fiscale structuur: het verkopen van uw onderneming – Deel 3 van 4

624fd98b0eed-Optimale-fiscale-structuur-verkoop.jpg
14 maart 2024 – In deel drie van het vierluik ‘De optimale fiscale structuur’ informeren wij u over de optimale structuur om uw transportonderneming te kunnen verkopen. Het is niet ongebruikelijk dat een potentiële koper zich meldt op het moment dat u niet bewust bezig bent met de verkoop van uw transportonderneming. Het is daarom aan te raden om te bekijken of u uw transportonderneming nu al op een zodanige manier kunt vormgeven, zodat u op ieder moment klaar bent voor een eventuele verkoop van uw onderneming.

Lees verder

Volledige controle over loonkosten met slimme tools

a133f73b3134-Volledige-controle-over-loonkosten-met-slimme-tools.png
12 maart 2024 - Door de wirwar aan wet- en regelgeving, die ook nog eens voortdurend aan verandering onderhevig is, begrijpen wij maar al te goed dat het voor u als werkgever lastig is om deze juist toe te passen op uw personeelsbestand en zo uw loonkosten volledig te beheersen. Uit Payroll Quick Scans blijkt dat mogelijke premiekortingen en teruggaven gemist worden waardoor er onnodig hogere loonkosten zijn.

Lees verder

De belastbaarheid van kosten aanvraag A1-verklaring

b3761ad8d310-De-belastbaarheid-van-kosten-aanvraag-A1-verklaring.png
12 maart 2024 - De Belastingdienst heeft recent een standpunt gepubliceerd over de belastbaarheid van de aanvraag voor een A1-verklaring. Een A1-verklaring wordt vaak aangevraagd als werknemers in het buitenland gaan werken. Een A1- verklaring kan op verschillende gronden worden aangevraagd. De Belastingdienst heeft nu kenbaar gemaakt dat afhankelijk van welke aanvraag wordt ingediend, de kosten voor de aanvraag belast loon kunnen vormen voor de werknemer. In dit artikel zullen wij dit nader aan u toelichten.

Lees verder

Loonindex (cao-lonen) tot en met februari 2024

c5e4182c767a-Loonindex-cao-lonen-tot-en-met-januari-2024.png
12 maart 2024 - Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt de volgende (voorlopige) indices (2020=100) voor de loonontwikkeling van cao-lonen per maand, van alle sectoren samen, exclusief bijzondere beloningen:

Lees verder

MDIEU-subsidie voor HR-projecten van bedrijven en arbeidsorganisaties

720ed020d1dc-MDIEU-subsidie-voor-HR-projecten-van-bedrijven-en-arbeidsorganisaties.png
12 maart 2024 - Op 2 april en 2 september 2024 kunt u voor het laatst subsidie aanvragen om € 75.000 tot meerdere miljoenen euro’s te ontvangen voor projecten voor een leven lang leren en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. Daarnaast kunt u hierbij ook subsidie ontvangen voor het faciliteren van vervroegd eerder uittreden van medewerkers (RVU). Het betreft de MDIEU-regeling (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden).

Lees verder

Subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van uw medewerkers: SLIM!

ed8aea22cad5-Subsidie-aanvragen-voor-het-ontwikkelen-van-uw-medewerkers-SLIM.png
8 maart 2024 - "We zijn afhankelijk van de specialistische kennis van enkele medewerkers", "een lerende cultuur ontbreekt", "er is onvoldoende HR kennis in huis", "er is te weinig sprake van inclusiviteit", het is lastig om goed personeel te vinden", "het personeelsverloop is hoog” en "medewerkers meenemen in een duurzame en betekenisvolle organisatie is lastig."

Lees verder