Nieuws

Forvis Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Opleidingsbudgetten worden vaak niet optimaal gebruikt

4226fb3dd42c-Opleidingsbudgetten-worden-vaak-niet-optimaal-gebruikt.png
8 maart 2024 - Het is raadzaam om persoonlijke ontwikkeling van uw werknemers een duidelijke plek te geven in de organisatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er door werknemers niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de opleidingsbudgetten. Volgens onderzoek wordt bijna 40% van de opleidingsbudgetten niet gebruikt.

Lees verder

Wetsvoorstel: werkgever verplicht tot aanstellen vertrouwenspersoon

88aa873da1fc-Wetsvoorstel-werkgever-verplicht-tot-aanstellen-vertrouwenspersoon.png
8 maart 2024 - In een grensverleggende ontwikkeling op het gebied van arbeidswetgeving heeft de Nederlandse regering een wetsvoorstel aangekondigd dat de positie van vertrouwenspersonen op de werkplek versterkt. Het wetsvoorstel, gericht op het waarborgen van een veilige en respectvolle werkomgeving, heeft tot doel werknemers beter te beschermen tegen ongewenst gedrag door duidelijke richtlijnen voor het instellen en handhaven van vertrouwenspersonen binnen organisaties vast te leggen.

Lees verder

De optimale fiscale structuur: continuïteit van uw onderneming – Deel 2 van 4

059f159e7fde-Vierluik-T-L-continuiteit.jpg
1 maart 2024 – Men heeft het vaak over ‘de ideale fiscale structuur’, maar bestaat die eigenlijk wel? Wat voor u als transportonderneming de ideale structuur is, hangt af van uw wensen met betrekking tot de onderneming en uiteraard het soort transportonderneming dat u heeft. In dit tweede deel van het vierluik ‘De optimale fiscale structuur’ nemen wij u mee in de stelling dat per onderneming een andere fiscale structuur als optimaal kan gelden.

Lees verder

Europese verslaggevingsregels voor duurzaamheid

652d684629ba-EU-verslaggevingsregels-voor-duurzaamheid_page.jpg
De Europese Unie streeft naar een duurzame economie in 2050, met klimaatneutraliteit als één van de doelen. Dit komt tot uiting in de Europese Green Deal. Hierbij gaat het om inzicht creëren in het duurzaamheidsbeleid voor investeerders en de maatschappij. Enerzijds geeft het inzicht in welke impact ondernemingen hebben op mens en milieu, anderzijds geeft het inzicht in hoe onderwerpen vanuit mens en milieu impact kunnen hebben op ondernemingen.

Lees verder

Hoge Raad: in beginsel geen schenk- en erfbelasting bij wijziging naar huwelijksgemeenschap met ongelijke delen

6446ff824ca7-Hoge_raad_ongelijkedelen.jpg
21 februari - In de zogenoemde boedelmengingsarresten uit 1959 en 1971 besliste de Hoge Raad al dat het aangaan van of wijzigen naar een algehele gemeenschap van goederen met gelijke delen (tot 1 januari 2018 het wettelijk regime en daarna een keuzeregime) géén belastbare schenking oplevert. De reden hiervoor is dat er dan nog geen sprake is van een voltooide vermogensverschuiving tussen echtgenoten.

Lees verder

De optimale fiscale structuur van een transportonderneming – Deel 1 van 4

4e3212c71f08-Optimale-fiscale-structuur_1_page.png.png
16 februari 2024 – Bij het oprichten van een transportonderneming komt veel kijken. Belangrijk hierbij is om uw onderneming fiscaal zo goed mogelijk in te richten. In dit vierluik gaan wij dieper in op de mogelijkheden die u heeft om dit te doen. In deel 1 van dit vierluik zal de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uitgebreid aan bod komen. Immers, vaak wordt geopperd dat een “gezonde structuur” minimaal 2 bv’s nodig heeft. Ook heeft men het vaak over een eenheid. Wat betekent dat?

Lees verder

Beter tweemaal pensioenopbouw dan geen pensioenopbouw?

0ab9c9341b3f-Beter-tweemaal-pensioenopbouw-dan-geen-pensioenopbouw.jpg
20 februari 2024 – Op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet BPF) vallen veel werknemers, en hun werkgever, onder de werkingssfeer van het pensioenfonds van hun industrie. De werkingssfeer van het pensioenfonds moet goed afgekaderd worden in het verplichtstellingsbesluit. Toch gebeurt het in de praktijk dat twee pensioenfondsen de aansluiting eisen van dezelfde werkgever. Met alle financiële gevolgen van dien.

Lees verder

Ontslag op staande voet: zorgvuldigheid of snelheid?

d818472cec8e-Ontslag-op-staande-voet-zorgvuldigheid-of-snelheid.jpg
20 februari 2024 - De Hoge Raad deed op 1 december 2023 een interessante uitspraak over ontslag op staande voet. Het ging in deze zaak over een directeur die vanwege fraude en zelfverrijking op staande voet werd ontslagen. De vraag die speelde was: als er meerdere redenen zijn, wanneer moet een werkgever dan ontslag op staande voet geven?

Lees verder

CBAM | Eerste ervaringen en recente ontwikkelingen

bf3b707ed4fa-CBAM_page.jpg
12 februari 2024 - De Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) overgangsperiode is gestart op 1 oktober 2023. Deze overgangsperiode zal duren tot 31 december 2025. Gedurende deze tijd moeten importeurs van CBAM-goederen elk kwartaal in detail rapporteren over de herkomst van producten en hun broeikasgasemissies tijdens de productie. Dit artikel belicht recente ontwikkelingen en eerste ervaringen met CBAM.

Lees verder

Update versobering 30%-regeling | Belastingdienst Kennisgroepstandpunten

ab18bc819ad3-Update_30procent_page.jpg
9 februari 2024 - De Tweede Kamer heeft afgelopen najaar een amendement aangenomen voor een versobering van de 30%-regeling. De 30%-regeling is de belastingfaciliteit voor ingekomen werknemers (hierna “expats”). Kwalificerende expats ontvangen een onbelaste vergoeding van maximaal 30% van hun belastbaar loon.

Lees verder

Aangescherpte regels voor btw-nultarief bij afhaaltransacties

6aad9a02e631-btwnultarief_afhaaltransacties_page.jpg
1 februari 2024 - De btw-regels voor afhaaltransacties binnen de EU worden aangescherpt. Een afnemer die een transporteur inschakelt voor het vervoer naar een andere EU-lidstaat, moet de achterliggende transportdocumenten voortaan met zijn leverancier delen. Zonder deze documenten mag de leverancier het btw-nultarief niet toepassen. Een afhaalverklaring is alleen nog bruikbaar wanneer de afnemer de goederen zelf ophaalt en vervoert.

Lees verder