Etik Kodumuz

Küresel davranış kurallarımız, günlük faaliyetlerimiz açısından ahlaki bir pusula görevi görüyor. Bu kurallar kim olduğumuzu, çalışanlarımızdan ne beklediğimizi ve Forvis Mazar Groups'taki herkesin müşterilerimiz, paydaşlarımız ve genel manada topluluklara nasıl davranmasını beklediğimizi açıkça belirtiyor.

Uygulamaya dönük bir rehber niteliği taşıyan bu kurallar bir yandan profesyonellerimizin günlük çalışma ortamlarında karşılaşabileceği ikilemlerin üstesinden gelinmesine yardımcı olurken, diğer yandan tavsiye edilen veya kabul edilebilir unsurlar ile itibarımız ve diğer insanların güvenini riske atabilecek unsurlar arasındaki sınırı belirliyor.

Dürüstlük
Forvis Mazars Group'ın başarısı müşterilerimiz ve paydaşlarımız ile kurduğumuz güven ilişkimize dayanıyor. Bu güvenin sürdürülmesi için, her zaman dürüst ve açık sözlü olmalıyız.

Hesap Verebilirlik
Kişisel ve mesleki davranışlarımızın sorumluluğunu üstleniyoruz Topluluklar üzerindeki etkimizi önemsiyoruz ve olumlu bir fark yaratmaya çalışıyoruz. 

İnsanlara Saygı
Gücümüzü birlikte çalıştığımız insanlardan alıyoruz İnsanların çeşitlilikleri, eşsiz bakış açıları ve katkıları nedeniyle değerli hissedebilmesi için herkese saygılı davranıyoruz.

Üstün Kalite
Her zaman üstün kalite sağlamayı hedefleriz Müşterilerimiz ve paydaşlarımızın sürekli değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere yenilikler yapıyor ve çalışanlarımızı geliştiriyoruz.

Bağımsız Düşünce
Güvenilir danışmanlarız. Tavsiyelerimiz objektif ve tarafsızdır. Bağımsızlığımıza değer veriyoruz ve her zaman en yüksek profesyonel standartlara göre hareket ediyoruz.

Geleceği Şekillendiriyoruz
Forvis Mazars Group sürdürülebilir bir firmadır. Uzun soluklu ilişkiler kurar, girişimciliği teşvik eder ve gelecekteki personele yönelik planlama yaparız.