Vergi ihtilafı çözümü

Vergi ihtilafları küresel çapta artarken, etkili tavsiyeler kritik hale geliyor.

Hükümetlerin gerekenden düşük vergi ödendiği yönündeki algısı güçlendikçe, küresel çapta vergi ihtilafları çoğalıyor. Özellikle transfer ödemeleri gibi uluslararası vergi meseleleri bir ihtilaf dalgası yaratıyor, çünkü yeni mevzuatlar gri alanlar oluşturuyor ve test örneklerine ihtiyaç doğuruyor. Bu da, karmaşık vergi pozisyonlarına sahip firmalar açısından vergi ihtilaflarını hayatın bir gerçeği haline getiriyor.  

 

Yaklaşımımız  

Şirketler, vergi yetkililerinin denetimleri artırdığı bir ortamla karşı karşıya. Vergi kanunları katılaşıp düzenlemeler karmaşıklaştıkça, şirketlerin mümkün olduğunca ihtilafları önlemesi gerekli hale geliyor. Biz, riske dayalı, güçlü bir vergi danışmanlığı sunarak vergi ihtilaflarını kaynağında önlemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca dava açılması ihtimalini en aza indirmek için kayıt tutma gibi süreçler hakkında da tavsiyelerde bulunuyoruz. 

Anlaşmazlıklar ortaya çıktığı zaman da, bazen uzun yıllar bile sürebilen bu zorlu süreçler boyunca tutarlı biçimde destek sunuyoruz. Ayrıca tahkime veya mahkemeye gitmenin risk ve faydalarını karşılaştırıyor, uzlaşma önerilerinin kabul edilip edilmemesi konusunda stratejik rehberlik sağlıyoruz. Öte yandan gerek şirket gerek bireylere yönelik cezai işlemlere dair de tavsiyede bulunuyoruz.

Önde gelen ülkelerdeki özel vergi ihtilafı ekiplerimiz, sonuç üzerinde önemli fark yaratabilecek ayrıntılı prosedür ve işleyiş bilgisine sahiptir; ayrıca transfer fiyatlandırması ve gümrük vergileri gibi alanlarda küresel uzmanlıktan yararlanır.

Ayrıca iş hukukunun kapsamına giren asgari ücret ödememe iddiaları ve yönetici ücretleri gibi meselelerde de danışmanlık sağlıyoruz. 

 

Hizmetlerimiz  

Sunduğumuz destek şu alanları kapsıyor: 

  • İhtilaf olasılığını asgariye indirmek için risk temelli danışmanlık;
  • Önleme aşamasından yönetim ve uzlaşmaya dek ulusal vergi davalarında destek sunan yerel uzmanlar;
  • Karşılıklı Anlaşma Usulü gibi ulusaşırı mekanizmalar, OECD MLI kapsamındaki bağlayıcı tahkim pratikleri ve Avrupa EUAC prosedürleri gibi alanlarda zengin tecrübe;
  • Vergi yetkililerine karşı hukuki yollara başvurmanın risk ve faydalarına dair tavsiyeler;
  • Gönüllü beyan konusunda tavsiyeler

 

Ekibimiz  

Belirli durumlarda ekiplerimizde, yerel vergi yetkilileriyle çalışmış ve benzersiz bir bakış açısı sunabilen çalışanlarımız da yer alır. 

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?