İnsan Kaynakları Politikaları

Forvis Mazars Türkiye kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin tüm çalışanlar tarafından benimsenip içselleştirilmesine yönelik uygulamalar yapmak, stratejinin hem şirket hem de tüm paydaşlara yayılmasında öncülük etmek.

Tüm çalışanlarımız ile “Duygusal Bağ” kurma temelinde İK politikaları geliştirmek.

İç ve dış paydaşlarla iletişim ve işbirliği içinde hareket etmek.

Sektöründe, öğrenmeye açık ve en iyi yeteneklerin tercih ettiği yenilikçi bir şirket olmaya yönelik uygulamalar yapmak.

Açık pozisyonlar için aranan yetkinliklere uygun yetenekler varsa şirket bünyesindeki çalışanlara öncelik vermek.

İşe alım ve terfi süreçlerinde cinsiyet, din, ırk gibi farklılıklara bakmadan, bu farklılıkları zenginlik olarak görerek pozisyonun gereklerine en uygun ve yetkin adayları şeffaf süreçlerle eşit fırsatlar tanıyarak seçmek.

Kadın istihdamını ve kadın gelişimini artırmaya yönelik öncü uygulamalar yapmak.

Şirket değerlerimiz olan; etik olmak, güvenilirlik, kaliteli hizmet, butik hizmet anlayışı temelinde, öğrenen bir organizasyon olabilmek için; teknik/ mesleki gelişim eğitimleri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik sınıf, online, birebir koçluk ve mentorlük süreçleri ile yapılandırılmış insan kaynakları süreçleri planlamak ve uygulamak. Yurtdışı çalışma ve değişim programları dahil olmak üzere, çalışanların kariyer planlarının oluşturulmasına destek olmak.

Performans sistemini çalışanların, günün ihtiyaç ve taleplerine göre geliştirmek.

Kurumsal Sürdürülebilirlik kriterlerinin tüm çalışanların performans kriterlerine entegre edilmesi üzerine çalışmalar yapmak.

İnovasyon ve şirket içi girişimciliği destekleyen bir eko sistem oluşturabilmeye yönelik insan kaynakları uygulamaları yapmak.

Şirket içinde adil bir ücret politikası oluşturmak ve yürütmek.

Aynı temel değerleri paylaşarak departmanlara özel butik uygulamalar yapmak

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerine verdiğimiz kıymet nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını titizlikle takip edip, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, bu doğrultuda gerekli eğitimleri almak.

İstanbul dışındaki ofislerde de benzer uygulamaların yapılması için çalışmalar yapmak.