Uluslararası vergiler

Küresel vergilerin çetrefilli dünyasında netlik sağlamak

Yaklaşımımız 

Uluslararası faaliyet yürüten veya birden fazla ülkede aktif olan şirketler, yerel vergi mevzuatına uymanın ve raporlama şartlarını karşılamanın yoğun kaynak isteyen görevler olduğunu bilir. Söz konusu görevlerde, eğitimli profesyonellerin yerel pazara dair uzmanlığına ihtiyaç duyulur.

Küresel ağımız, birden çok ülkede saha uzmanlığına gereksinimi olan büyük çokuluslu şirketlere ve küresele odaklı orta ölçekli şirketlere hizmet vermek için ideal yapıdadır. Öte yandan, ilk uluslararası açılımı için vergi açısından verimli bir yapıya ihtiyaç duyan, hızla büyüyen şirketlere destek sunma bakımından da kaydadeğer uzmanlığa sahibiz. Ağımız sayesinde yalnızca küresel trende değil, dijital hizmetlere yönelik ulusal vergiler gibi tek tek ülkelerdeki çığır açıcı inisiyatiflere dair de ayakları yere basan bir perspektifimiz mevcut. 

Bilhassa kurumsal yapılara odaklanıyoruz. Brexit'in etkileri, ABD'deki vergi reformu, veya OECD'nin Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılması (BEPS) eylem planının getirdiği değişimler derken, vergi mükellefiyeti konuları şirketler için giderek büyüyen, devamlı bir kaygı kaynağı haline geliyor. Uluslararası vergi şeffaflığı gibi konularda size destek olabiliriz. Durmaksızın değişen böylesi bir iş ortamında önünüzü görebilmeniz için, strateji ve iş kararlarınıza uzun vadeli destek sağlayacak, eşgüdümlü tavsiyeleri esas alan, entegre, küresel bir yaklaşım elzemdir.

 

Hizmetlerimiz

 • Tam kapsamlı uluslararası kurumlar vergisi danışmanlığı: 
  • Kurumsal yapılanma; 
  • Birleşme ve satın almalar ile ilk halka arzları da kapsayan kurumsal işlemler; 
  • Küresel vergi indirimleri ve teşvikleri. 
 • Dünya çapında mobilite ve istihdamın vergi açısından yansımalarına dair rehberlik. 
 • KDV ve dolaylı vergiler. 
 • Transfer fiyatlandırması. 
 • OECD’nin BEPS eylem planı gibi küresel inisiyatiflere dair risk analizi. 
 • Şirket içinde güçlü ekipler oluşturmaya yardım etmek de dahil olmak üzere uyum desteği.
 • Küresel çalışan mobilitesi.
 • Uluslararası faaliyet yürüten özel şirketler, şirket sahipleri ve yüksek net değerli bireylere yönelik uzmanlaşmış danışmanlık hizmetleri. 

 

Araç ve çözümlerimiz

Uluslararası vergi ağımız, vergi müşterilerimizi desteklemeye dönük bir dizi yenilikçi ve özelleşmiş araç ve çözüm sunar. Bunların arasında Covid-19 Küresel Vergi ve Mevzuat Takip Sistemi gibi çevrimiçi kaynaklar ile DAC6 hizmetleri portföyümüz sayılabilir.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?