Audit a ověřovací služby

Nezávislost a přesnost auditu zajistí jistotu a transparentnost pro všechny zainteresované strany i celou společnost.
Komplexní a objektivní auditorské služby jsou v dynamickém světě podnikání neocenitelné. Budováním důvěry veřejnosti ve firemní výkazy posilujeme jistotu, která je prospěšná pro obchodní vztahy, efektivní přerozdělení kapitálu, jakož i pro podporu investic a růstu.

Náš přístup

Naše společnost nabízí jedinečný přístup zaměřený na lidi, který přesahuje rámec standardních služeb, a opírá se o integrovanou strukturu, díky které můžeme bez problémů pracovat jako jeden tým. Našimi klienty jsou lokální, regionální a mezinárodní společnosti všech forem a velikostí. Při každé naší práci sestavujeme náš tým kvalifikovaných odborníků s potřebnými dovednostmi, který využívá našich skupinových znalostí a používá konzistentní nástroje a metodiky. 

Prostřednictvím auditu a ověřovacích služeb podporujeme správné porozumění ověřovaným skutečnostem a jejich transparentnost. Věříme, že konstruktivní přístup, založený na společné důvěře a respektu, buduje také důvěru v to, jak společnost informuje všechny zainteresované strany. 

Právě díky komplexnímu přístupu audity společnosti Forvis Mazars přinášejí maximální výhody nejen pro danou společnost, ale i pro její akcionáře a další partnery. Zároveň tím maximalizujeme výhody pro společnost tím, že přispíváme k rozvoji udržitelného podnikání a hospodaření v ekonomice. 

S čím vám můžeme pomoci:

Žádost o nabídku

Chcete se dozvědět víc?