Zdanění fúzí a akvizic

Zajistíme i daňovou efektivitu Vašich transakcí.

Fúze a akvizice (M&A) jsou pro mnohé společnosti klíčovým milníkem na cestě za úspěchem, ale zároveň mohou znehodnotit výsledky dlouhodobého daňového plánování, zejména v případě přeshraničních transakcí, které zahrnují entity v méně rozvinutých zemích. Mnohé transakce se uzavírají pod časovým tlakem, takže okamžitý přístup k lokální daňové expertíze je pro zdárné uzavření transakce velmi důležitý.

Náš přístup

Pokud uvažujete o fúzi nebo akvizici či obdobnou komplikovanější transakci, je důležité nezapomenout na adekvátní analýzu a pochopení souvisejících daňových povinností. Měli byste se ujistit, že transakce bude co nejefektivnější z obchodního i finančního hlediska, včetně daňového.

Daně jsou klíčovou součástí našich globálních mezi-disciplinárních M&A služeb, které zahrnují konzultační činnosti v rámci transakce, oceňování, due dilligence i postakviziční poradenství. Jelikož rozumíme celému životnímu cyklu transakce, dokážeme Vám velmi rychle poskytnout nezbytné daňové poradenství, takže máte jistotu, že Vám příležitost neuteče, a zároveň dosáhnete co nejlepší cenu.

Naše síť pokrývá přes 90 zemí a naši experti působí například i v Brazílii, Číně a Indii, kde daňové systémy procházejí zásadními změnami a transakce mohou být zpomaleny daňovými aspekty například v souvislosti s pravidly převodních cen („transfer pricing rules“) nebo pravidly pro zdanění ovládaných zahraničních společností („CFC rules“) .

Pomáháme široké škále korporátních klientů, včetně kótovaných a privátně vlastněných společností, kteří v případě velkých přeshraničních fúzí a akvizic vyžadují sofistikované daňové plánování.

Naše služby

Naše daňové poradenství pokrývá následující oblasti:

  • strukturování transakce,
  • posouzení daňových rizik transakce,
  • strategické daňové poradenství pro holdingové společnosti,
  • nastavení daňově efektivního financování transakce,
  • postakviziční poradenství,
  • poradenství investorům / vlastníkům ohledně daňově efektivního výstupu ze struktury.

Naše nástroje a řešení

Spojujeme naše mezinárodní zkušenosti s transakcemi s detailní znalostí místních daňových předpisů, díky čemuž Vám pomůžeme dosáhnout Vaše podnikatelské cíle s maximální daňovou efektivitou.

Každému klientovi přidělíme odpovědnou kontaktní osobu, takže naše poradenství je vždy koordinované i při nejkomplexnějších transakcích.

Naši lidé

Jsme hrdí na naši rozmanitou, inkluzivní a mezinárodní kulturu. Mezinárodní daňový tým Forvis Mazars poskytuje daňové služby na pěti kontinentech a dobře zná daňová pravidla jak na vnitrostátní, tak i mezinárodní úrovni. Poskytneme Vám odborné poradenství od přeshraničních fúzí a akvizic přes poradenství v oblasti převodních cen a mezinárodních finančních operací až po otevření nových provozů v zahraničí.

Žádost o nabídku

Naši experti