Znalecká kancelář

Jsme držiteli oprávnění k provádění znalecké činnosti v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění. Znalecká kancelář společnosti Forvis Mazars Consulting, s.r.o. je zapsána do seznamu znaleckých kanceláří vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Máme také hluboké zkušenosti s nezávislým tržním oceňováním vyžadovaným IFRS. Naše znalecké posudky jsou akceptovány českými soudy.

Jsme držiteli znaleckého oprávnění v oboru ekonomika: 

  • oceňování podniků, a to včetně oceňování jednotlivých složek majetku, oceňování práv, pohledávek a závazků, nehmotného majetku a jiných majetkových hodnot, oceňování služeb, oceňování majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování vypořádacího podílu;
  • přezkum zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, stanovení výše vypořádání v penězích při zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na akcionáře, resp. společníka, přezkoumání projektu rozdělení a přezkoumání smlouvy o rozdělení a převzetí obchodního jmění, přezkoumání ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, přezkoumání přiměřenosti ceny při veřejném návrhu smlouvy o převodu cenných papírů, stanovování a posuzování přiměřené ceny;
  • ceny a odhady nemovitostí;
  • ceny a odhady motorových vozidel, zemědělských strojů;
  • účetní evidence - stanovení reálné hodnoty pro účetní účely;
  • způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami pro daňové účely.  

Žádost o nabídku

Poradenství v oblasti podnikových financí

7d5116f1aaf3-Financing-header.jpg
V rámci poradenství v oblasti podnikových financí se zaměřujeme na následující služby:

Přečtěte si více

Stanovení obvyklých a transferových cen

Ocenění vyžadované dle zákona o obchodních korporacích

012999aceb2c-Partner-Performance-Appraisal-Cover-Image-1600x500.jpg
V této oblasti poskytujeme znalecké služby zaměřené zejména na:

Přečtěte si více

Ocenění zajištění pro úvěry

613f4f2bbff8-Valuation-Services.jpg
Banky a jiné finanční instituce potřebují zjistit reálnou hodnotu zajištění, které může mít formu nemovitého či movitého majetku.

Přečtěte si více

Ocenění pro IFRS

a69f0c03e1ed-Valuation-in-construction.jpg
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) v součastnosti uplatňují tzv. fair value (reálnou hodnotu oceňovaného majetku), tj. oceňovaný majetek lze v daném období za danou hodnotu na daném místě získat.

Přečtěte si více

Ocenění vyžadované dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

1429ef50cfb5-A-Central-Bank-Digital-Currency-in-the-UK-high-res-header.jpg
Poskytujeme komplexní poradenství při nákupu i prodeji podniku.

Přečtěte si více

Chcete se dozvědět víc?