Vedení účetnictví u vydefinovaných podnikových procesů

Outsourcing procesů vaší společnosti (závazky, pohledávky ...) napříč zeměmi pod jednou specializovanou platformou

Jste ředitelem, finančním ředitelem nebo vedoucím účetním a potýkáte se s novými strategickými rozhodnutími, tlakem na snížení nákladů v kombinaci s nutností zlepšit kvalitu informací?

Společnost Forvis Mazars může pomoci s procesem finanční transformace a poskytnout vám komplexní řešení pro optimalizaci, standardizaci a automatizaci hlavních podnikových procesů, od nákupu po platbu (P2P), od objednávky až po hotovost (OtC), až po záznam do výkazů či reportingu (R2R), včetně zajištění dodržování lokálních předpisů platných v jednotlivých zemích.

Náš přístup

Při poskytování služeb našim klientům uplatňujeme partnerský přístup, který je srdcem všech našich řešení BPO. Po pochopení vaší organizace a očekávání hodláme implementovat měřitelný model hodnotící poskytované služby, který umožní reagovat a nabízí flexibilitu, která přesně odpovídá vašim potřebám. Kromě kvality zpracování a dodržování termínů se budeme soustavně zaměřovat na zlepšování procesů a jejich zpracování (náklady, kvalita a rizika); 

Naše platformy BPO se nacházejí v jedné ze zemí v rámci regionu střední a východní Evropy, která je součástí nejoblíbenější evropské destinace pro nearshoring a offshoring. Tato oblast je vhodná zejména pro společnosti, které hledají rovnováhu mezi cenově dostupnou a vysoce kvalifikovanou pracovní silou. Tento region se stal skutečně špičkovým místem pro centra sdílených služeb a centra obchodních služeb. S více než 2150 centry a 640 000 zaměstnanci neustále pravidelně a rychle roste.

V našem týmu jsou kvalifikovaní účetní s odbornými znalostmi v různých ERP řešeních (SAP, Microsoft Dynamics, NetSuite, IFS…). Jsou zvyklí pracovat v multinárodnostním prostředí, sdílejí stejný jazyk a kulturu, což usnadňuje porozumění v počáteční fázi a urychluje dosažení požadovaných výsledků. Tento soulad pomáhá sjednotit pracovní postupy a umožňuje vám úspěšně zvládnout projekt outsourcingu podnikových procesů.

BPO účetní jsou vysláni z týmu Forvis Mazars, centrálně a / nebo v jednotlivých zemích, aby řešili nouzové a nepředvídané situace a zajistili konzistenci v poskytování našich služeb bez ohledu na okolnosti.

A konečně, díky technologiím a přímému přístupu k odborníkům společnosti Forvis Mazars v jednotlivých zemích (daňovým poradcům, certifikovaným účetním, mzdovým specialistům), náš tým koordinuje a zajišťuje globální soulad s předpisy a stává se tak efektivním přemostěním mezi vašimi  transakčními účetními procesy a lokálními specifiky, jako jsou statutární účetní požadavky, daňové a / nebo mzdové činnosti.

Jak můžeme pomoci:

 Silná a uznávaná odbornost založená na osvědčeném přístupu přizpůsobeném konkrétním potřebám každé společnosti: 

  • Poradenství s nastavením nových administrativních, finančních a účetních procesů,
  • Implementace dohodnutého modelu, včetně podpory s lokalizací vašeho ERP systému;
  • Standardizace procesů, automatizace a optimalizace;
  • Transakční účetní činnosti, jako od nákupu k platbě (P2P), od objednávky po hotovost (OtC), záznam do výkazů/reportingu (R2R);
  • Dohoda o úrovni kvality služeb zajišťující závazek k dosažením výsledků;
  • Globální koordinace odborníků společnosti Forvis Mazars v jednotlivých zemích za účelem zajištění souladu s lokálními předpisy.

Naše nástroje a řešení:

Odbornost našich konzultantů v oblasti technologií a inovací pro digitalizaci a automatizaci procesů:

  • Nastavení robotické automatizace procesů (RPA) a poskytnutí alternativních rychlých řešení pro automatizaci rutinních úkonů ve vašem podnikání.
  • Business Intelligence: analýza a optimalizace datové struktury společnosti, automatizace procesu přípravy manažerských reportů a vývoj funkčních reportů pro správná manažerská rozhodnutí.
  • InControl je naše digitální platforma pro dodržování předpisů, která má pomáhat globálním organizacím sledovat a zlepšovat jejich procesy zajišťující soulad s předpisy. Poskytuje jasný a transparentní pohled na celý proces dodržování předpisů a umožňuje posoudit výkon interních a externích týmů.

Žádost o nabídku

Naši experti