Převodní ceny

Globální pohled na dynamické téma, které je klíčové pro podnikání.

Nadnárodní společnosti čelí stále komplexnějším regulačním a daňovým povinnostem v jednotlivých jurisdikcích. Převodní ceny patří mezi klíčová daňová témata mnoha středních a velkých společností a významně ovlivňují jejich daňovou pozici a rizika. Poskytujeme širokou škálu řešení pro řízení politiky převodních cen, abyste si mohli být jisti, že splňujete veškeré povinnosti dle regulatorních předpisů v jednotlivých zemích.

Náš přístup - zpracování lokální dokumentace k převodním cenám

 • Individuální a flexibilní přístup při přípravě dokumentace a návrhu vhodné metodiky oceňování vnitroskupinových transakcí.
 • Tvůrčí přístup při formulaci argumentů pro obhajobu cenového nastavení.
 • Řešení založená na rozsáhlých zkušenostech našich odborníků.
 • Analýzu převodních cen v kontextu dlouhodobého vývoje společnosti (minulost – současnost – budoucnost).
 • Dokumentace převodních cen připravená pro jedno zdaňovací období, zároveň nezhoršuje pozici poplatníka v minulých letech (nepokryté dokumentací) či v očekávaném budoucím vývoji.
 • Průběžná a pravidelná aktualizace dokumentace pro poskytování relevantních informacích a aktuálních srovnatelných dat.
 • Vytvoření dlouhodobého vztahu s klientem a nastavení dokumentace převodních cen, která pro něj bude nejvýhodnější i v budoucích letech (z pohledu časové náročnosti, nákladů vynaložených na externí konzultanty, apod.).
 • Rozsáhlá mezinárodní síť  - řešení klientských potřeb i za hranicemi ČR.
 • Komplexní tým odborníků nabízí možnost flexibilních konzultací ve všech navazujících daňových otázkách.

Naše služby

 • Strategické poradenství o všech aspektech převodních cen
 • Identifikace rizik v oblasti převodních cen
 • Návrh metodiky převodních cen
 • Analýzy různých typů vnitroskupinových transakcí
 • Zpracování dokumentace převodních cen (Masterfile, lokální dokumentace a reporting dle jednotlivých zemí)
 • Asistence u daňových kontrol a při žádosti o závazné posouzení správce daně
 • Analýzy hodnotového řetězce
 • Optimalizace transfer pricingových modelů a dodavatelských řetězců
 • Převody funkcí a aktiv v rámci skupiny propojených společností, exit charge

Naši lidé 

Náš tým se skládá ze zkušených odborníků na daně a převodní ceny se specifickým know-how o dané zemi a odvětví, ale také z účetních a ekonomů, díky čemuž máte jistotu, že vám poskytneme, vytvoříme a zrealizujeme na míru šitá řešení převodních cen, které budou v souladu s vašimi obchodními a daňovými strategiemi.

Žádost o nabídku

Naši experti