Korporátní struktury

Proaktivní přístup ke komplexním mezinárodním daňovým tématům.

Budování mezinárodních korporátních struktur, které jsou efektivně a vhodně daňově upraveny, je stále složitější. Iniciativa OECD v oblasti rozmělňování základů daně a přesunu zisků nadnárodních společností (BEPS) způsobila celosvětovou vlnu změn. Kromě toho se stále rychleji mění i vnitrostátní daňové politiky, neboť vlády se velmi pravděpodobně budou snažit dále upravovat rozpočet zasažený pandemií Covid-19 a mohou používat daně jako obchodní zbraň, případně  i ukrojit např. z příjmů digitálních firem. 

Náš přístup

V rychle se měnícím prostředí věříme v dlouhodobý, udržitelný a preventivní přístup k budování korporátních struktur tak, aby společnost nemusela neustále reagovat na novou legislativu nebo rozsudky soudu. 

Náš globální tým monitoruje místní daňové prostředí, včetně událostí, které mohou mít zásadní vliv na daně, jako například Brexit. Díky mezinárodnímu působení má Forvis Mazars ideální pozici, aby mohl pomoci jak velkým korporacím, tak i středně velkým firmám, které čeká první mezinárodní expanze. Kromě toho Forvis Mazars podporuje mezinárodní skupiny při řešení daňových otázek vyvolaných iniciativou OECD BEPS a evropskou směrnicí proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). 

Poskytujeme také poradenství zaměřené na daňově efektivní struktury při přeshraničních akvizicích a prodejích, a strategickou podporu při mezinárodním daňovém auditu.

Naše služby

  • Strategické poradenství ohledně daňově efektivních, a zároveň vhodných a udržitelných korporátních struktur
  • Poradenství konkrétně zaměřené na jednotlivá odvětví a specifická témata
  • Posouzení a zmírnění daňových rizik
  • Služby outsourcingu při plnění registračních a obdobných povinností
  • Poradenství v oblasti daňového auditu, včetně mezinárodních daňových auditů v rámci programu OECD ICAP
  • Podpora v daňových sporech
  • Cloudové nástroje, včetně našeho unikátního systému pro podávání hlášení v rámci DAC 6

Žádost o nabídku

Naši experti