Řízení výkonu a reporting

Podpořte své podnikání prostřednictvím výkonného nástroje Business Intelligence.

Řízení společnosti bez nástrojů pro reporting je jako řízení automobilu bez řídícího panelu: pilotujete svou společnost bez znalosti situace v reálném čase nebo předjímání potenciálních problémů.

Náš přístup

Tým Forvis Mazars je obeznámený s vaším podnikáním a má přístup k potřebným datům pro navržení reportingu na míru tak, aby odpovídal vašim konkrétní potřebám. Kromě toho vám pomůže transformovat vaše současné nástroje pro reporting za účelem zlepšení manažerského přehledu.

Náš tým vás podporuje při finančním modelování vašich projektů a při implementaci nástrojů pro ekonomické a finanční výkaznictví, řízení a správu hotovosti.

Můžeme například vylepšit váš proces tvorby rozpočtů porovnáním vašich skutečných nákladů s rozpočtovanými při použití konzistentního finančního modelu zahrnujícího rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků, certifikované ukazatele poměru, grafy a další požadované výstupy. Můžeme nastavit různé analýzy splatnosti vašich závazků a pohledávek pro správné řízení peněžních toků vůči dodavatelům a klientům.

Díky tomu, že používáte mobilní přístup k aplikaci, budete moci v reálném čase sledovat své tržby, výdaje při optimalizaci nákupu, logistiky, skladových zásob a nákladů na prodané zboží.

Naše služby

  • Management reporting a návrhy řešení
  • Řízení cash-flow
  • Podpora rozpočtování
  • Monitorování výkonnostních cílů
  • Konsolidace skupinových účtů

Naše nástroje a řešení

Používáme technologii Business Intelligence integrovanou s naším účetním systémem, která kombinuje reporting a plánování jako inteligentní řešení, které roste s vámi a přizpůsobuje se jakékoli manažerské roli. Řešení bude podporovat, zjednodušovat a zrychlovat vaše finanční, obchodní a další strategická a operativní rozhodnutí.

Žádost o nabídku

Naši experti