Ocenění pro IFRS

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) v součastnosti uplatňují tzv. fair value (reálnou hodnotu oceňovaného majetku), tj. oceňovaný majetek lze v daném období za danou hodnotu na daném místě získat.

Tato zásadní změna vede k transparentnejšímu a průkaznějšímu vykazování účetních skutečností, ale na společnosti klade větší nároky kvůli dokazování správného stanovení reálných cen. Našim klientům proto zajišťujeme tyto služby:

  • Sestavení finančního modelu, dle kterého se pravidelné přeceňování provádí
  • Služby pravidelného přeceňování aktiv společnosti kvůli správnému určení snížení hodnoty aktiv (impairment)
  • Vykazování aktiv v každoročně aktualizovaných reálných hodnotách
  • Poradenství ohledně řešení komplikací vzniklých s rozdílným vykazováním těchto komplexních transakcí podle českých účetních standardů a IFRS

Žádost o nabídku