Expat Desk

Česká legislativa je z hlediska pokrytí všech požadavků na řešení pobytu zahraničních pracovníků komplikovaná a často se mění. Proto Forvis Mazars vytvořil Expat Desk a umožnil tak na jednom místě, s jedním týmem vyřešit veškeré záležitosti a povinnosti týkající se pobytu zahraničních pracovníků v ČR a jejich zaměstnavatelů, stejně jako podnikatelů ze zahraničí nebo naopak českých pracovníků působících v zahraničí, zejména v oblastech daně z příjmů fyzických osob, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, imigrace a mnoha dalších.

Náš tým vám bude k dispozici od vašeho příchodu, v průběhu vašeho působení i při ukončení vaší činnosti v ČR. Díky celosvětovému působení kanceláří Forvis Mazars jsme schopni koordinovat zajištění služeb pro zahraniční pracovníky v mnoha zemích, a to včetně předávání informací a návazné poskytování služeb při jejich přesunu do jiné země.

Tým kvalifikovaných odborníků z oddělení Expat Desk přináší kompletní a komplexní řešení všech vašich otázek v následujících oblastech:

  • Víza, povolení k pobytu, pracovní povolení
  • Mezinárodní pohyb pracovníků: daňové povinnosti v jednotlivých zemích
  • Platba daně z příjmů ve správné výši
  • Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – pojistné a dávky
  • Optimalizace struktury odměňování: co největší užitek s co nejnižšími náklady

Chcete se dozvědět víc?