Begeleiding implementatie HRM systemen

Goedlopende HRM systemen vormen de basis van een effectieve en efficiënte personeelsadministratie. Het is dus zaak dat deze juist geïmplementeerd zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat er, naast de technische werkzaamheden, ook aandacht besteed moet worden aan de menselijke kant. Hoe zorg je voor een soepele uitrol binnen de gehele organisatie?

De inrichting en ingebruikneming van personeelsinformatiesystemen

Forvis Mazars adviseert u graag over de inrichting van uw personeelsinformatiesystemen: denk aan gegevens over beoordelingen, autorisaties, opleidingen, functiegegevens, afdeling, digitale pasfoto, rapportagemogelijkheden, salarissen en dergelijke.

Na de inrichting begeleiden wij u het systeem daadwerkelijk in gebruik te nemen. Denk hierbij aan een inventarisatie van de impact op de organisatie en medewerkers, het identificeren van mogelijke weerstand, het opleiden van key-users, het ontwikkelen van op maat gemaakte training voor de diverse eindgebruikers en het tijdig betrekken van de OR, de communicatie omtrent de veranderingen die plaats gaan vinden.

Doe de HR Scan

Wij inventariseren en analyseren met behulp van uw input de HR-organisatie op beleid, uitvoering, arbeidsrecht en fiscaliteit. Daarnaast beoordelen we onder andere uw arbeidsvoorwaardenpakket, de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten, de opbouw van personeelsdossiers, de inzet (en inhuur) van flexibele arbeidskrachten en het ziekteverzuim binnen uw onderneming.