HR due diligence

Bij een fusie of overname is het van belang om te weten hoe de toekomstige omzet en kosten zich ontwikkelen. Een grondige arbeidsrechtelijke check mag daarbij niet ontbreken. U neemt immers, als de nieuwe eigenaar, (ex-)werknemers over. Het is daarom van belang te weten of er sprake is van (langdurig) zieke werknemers, dure arbeidsvoorwaarden, ‘complexe’ werknemers en ‘onzichtbare’ dienstverbanden, bijvoorbeeld door ouderschapsverloven.

HR due diligence; het onderzoek voor een helder overzicht van uw personeelszaken

Ook de saldi openstaande vakantiedagen en -geld, of opleidings- en carrièretoezeggingen, kunnen tegenvallen als deze niet worden meegenomen in het onderzoek.

Forvis Mazars geeft u inzicht in de huidige en de verwachte kosten op personeelsgebied. In ons HR due diligence rapport geven wij aan hoe de risico’s te beperken en waar besparingen te behalen zijn.  

Doe de HR Scan

Wij inventariseren en analyseren met behulp van uw input de HR-organisatie op beleid, uitvoering, arbeidsrecht en fiscaliteit. Daarnaast beoordelen we onder andere uw arbeidsvoorwaardenpakket, de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten, de opbouw van personeelsdossiers, de inzet (en inhuur) van flexibele arbeidskrachten en het ziekteverzuim binnen uw onderneming.