Extern vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon biedt medewerkers een vertrouwelijke mogelijkheid om hun zorgen te delen, conflicten op te lossen en/of emotionele steun te ontvangen. Dit draagt bij aan een veilige en productieve werkomgeving en het welzijn van uw medewerkers. Hoe heeft u dit geregeld? Onze externe vertrouwenspersoon kan uw organisatie hierbij ondersteunen.

Waarom psychologische veiligheid in uw organisatie zo belangrijk is?

Psychologische veiligheid op de werkvloer is van cruciaal belang voor het welzijn en de productiviteit van uw team. Het omvat het gevoel van vertrouwen, respect en acceptatie binnen de organisatie. Medewerkers die zich veilig voelen, durven nieuwe ideeën te delen, problemen aan te kaarten en feedback te geven, zonder bang te (hoeven) zijn voor negatieve gevolgen. Dit leidt tot een cultuur van openheid en samenwerking, wat innovatie en groei bevordert. Een gebrek aan psychologische veiligheid daarentegen, waarbij ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en agressie en geweld in meer of mindere mate voorkomt, kan leiden tot een onveilige cultuur. Dit heeft tot gevolg dat problemen sneller worden verzwegen, onnodig veel fouten worden gemaakt, meer stress wordt ervaren en ziekteverzuim en/of verloop toeneemt. Ook vanuit de Arbowet bent u verplicht om een veilige werkomgeving te bieden en de psychosociale arbeidsbelasting te beperken of te voorkomen. Heeft u dit al geregeld?

Waarom een extern vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon fungeert als luisterend oor voor een medewerker die te maken krijgt met (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en/of agressie en geweld en kan, indien gewenst, bijstaan in het zoeken naar een constructieve oplossing. Juist in complexe situaties is de vertrouwelijkheid een essentieel en onderscheidende voorwaarde om dit verhaal te kunnen en durven delen. Hierin onderscheidt de aangestelde vertrouwenspersoon zich van managers en collega’s, die (conflicterende) belangen kunnen hebben.

De vertrouwelijkheid biedt de melder de veiligheid om vrijuit te kunnen spreken. De vertrouwelijkheid biedt de melder de veiligheid om vrijuit te kunnen spreken. In de praktijk blijkt dat alleen al het bieden van een luisterend oor, zodat iemand zijn/haar verhaal kan delen en emotie kan tonen, stress wegneemt en onnodige escalaties kan voorkomen. Naast het kunnen bieden van een luisterend oor heeft de vertrouwenspersoon een preventieve en signalerende rol, denk hierbij aan voorlichting en/of het opstellen en implementeren van beleid.

Onze externe vertrouwenspersoon

Onze externe vertrouwenspersoon werkt met u samen om uw organisatie en uw medewerkers te ondersteunen en te begeleiden. Enkele voordelen voor u zijn:  

  • Een gecertificeerd vertrouwenspersoon
  • Vertrouwelijkheid: Onze vertrouwenspersoon waarborgt absolute vertrouwelijkheid.
  • Onafhankelijkheid: Als externe professional staan wij los van de interne hiërarchie en belangenconflicten, waardoor medewerkers zich veiliger kunnen voelen om zich uit te spreken.
  • Preventieve aanpak: We streven naar het voorkomen van conflicten, niet alleen naar het oplossen ervan, door middel van preventieve workshops en trainingen.
  • Samenwerking met de HR experts: Naast onze externe vertrouwenspersoon kunnen onze HR professionals ondersteunen in advisering en implementatie. 

Meer weten?

Wij nodigen u uit om samen met onze externe vertrouwenspersoon te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Wij hebben hiervoor twee dienstverleningspakketten samengesteld om aan te kunnen sluiten bij de behoefte van uw organisatie. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze externe vertrouwenspersoon Rianne Gerritsen per e-mail of telefoon via +31 (0)88 277 22 88.

Meer informatie?