Ontslag & pensioneren

Wanneer is een ontslag onontkoombaar? Hoe kunt u een ontslag het beste aanpakken? En hoe gaat u om met medewerkers die na hun pensioen door willen werken? Welke reden er ook is voor een ontslag, er zitten veel haken en ogen aan. De specialisten van Forvis Mazars helpen om de situatie op juridisch en op menselijk vlak goed in kaart te brengen, en geven advies over de mogelijkheden. Zo kunt u goed doordacht aan een ontslagprocedure beginnen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Ik wil een AOW-er in dienst nemen. Hoe werkt dit? Zijn daar nog fiscale voordelen aan verbonden?
  Werken met AOW-gerechtigden wordt door de invoering van de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd een stuk eenvoudiger. Daarnaast bestaan er een aantal fiscale voordelen voor u als werkgever wat betreft het aannemen van AOW-gerechtigden. Vraag Forvis Mazars om advies, zij kunnen u alles vertellen over het in dienst nemen van een AOW’er. 
   
 • Ik moet reorganiseren met ontslag tot gevolg. Hoe werkt een ontslagprocedure? Welke voorwaarden komen hierbij kijken?
  In tijden van structureel omzetverlies, achteruitgang in marktaandeel of noodzaak tot modernisering kunt u als werkgever op het punt komen om uw onderneming te saneren, reorganiseren of herstructureren. Het schrappen van banen kan hier onderdeel van uitmaken. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om toestemming te krijgen voor ontslag? Hoe wordt bepaald welke werknemers u voor ontslag moet voordragen en welke procedure moet u volgen? Vraag Forvis Mazars om advies.
   
 • Kan ik een werknemer ontslaan bij disfunctioneren? Welke eisen komen hierbij kijken?
  Niet goed functionerende werknemers vergen aandacht en kunnen klanten kosten. Sinds de wetswijziging in juli 2015 zijn aan een ontslag vanwege disfunctioneren strenge eisen gesteld. Forvis Mazars adviseert u graag wat uw mogelijkheden zijn.
   
 • Hoe werkt ontslag met wederzijds goedvinden? Wat zijn de juridische voorwaarden die hier gelden?
  Mocht ontslag niet tot de mogelijkheden behoren, dan bestaat wel de mogelijkheid om te bestuderen of de werknemer bereid is met wederzijds goedvinden tot een beëindiging van het dienstverband te komen. Een dergelijke beëindiging kan in veel gevallen goedkoper en minder tijdrovend zijn. Laat u adviseren over de juridische voorwaarden door onze HR-specialisten. 
   
 • Is ontslag van een zieke medewerker mogelijk? Zijn er mogelijkheden met een ontslagvergunning?
  Gedurende de eerste twee jaar van de ziekte geldt een opzegverbod wegens ziekte. Dat betekent dat het dienstverband in die periode niet kan worden opgezegd. Er bestaan echter wel mogelijkheden om het dienstverband door een kantonrechter te laten ontbinden, onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast kunt u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, eveneens onder bepaalde voorwaarden. Laat u adviseren door Forvis Mazars over uw juridische mogelijkheden.
   
 • Mijn medewerker wordt AOW-gerechtigd, heeft dit consequenties voor het beëindigen van het contract?
  Of het contract van uw AOW-gerechtigde werknemer van rechtswege eindigt hangt af van de schriftelijke overeenkomst in de arbeidsovereenkomst en/of cao. Laat u juridisch bijstaan door Forvis Mazars. Ook kan Forvis Mazars u adviseren over doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd. 
   
 • Mijn medewerker wil afstand nemen van zijn pensioen. Kan hij zomaar een afstandsverklaring doen? 
  Ja in beginsel wel, tenzij sprake is van een wettelijk verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenregeling. Ook kan contractueel zijn vastgelegd dat de werknemer verplicht aan de pensioenregeling moet deelnemen en afstand doen van deelname niet mogelijk is. Deze situatie kan zich dus (ook) voordoen in het geval sprake is van een verzekerde pensioenregeling. Voordat een afstandsverklaring wordt ondertekend, is het raadzaam goed na te gaan of een van deze situaties zich voordoet. Forvis Mazars kan u hierover adviseren. 

Doe de HR Scan

Wij inventariseren en analyseren met behulp van uw input de HR-organisatie op beleid, uitvoering, arbeidsrecht en fiscaliteit. Daarnaast beoordelen we onder andere uw arbeidsvoorwaardenpakket, de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten, de opbouw van personeelsdossiers, de inzet (en inhuur) van flexibele arbeidskrachten en het ziekteverzuim binnen uw onderneming.