Medezeggenschap & samenwerken

Wanneer moet u als werkgever een ondernemingsraad (OR) of medezeggenschapsraad (MR) instellen? Aan welke wettelijke voorwaarden moet een OR voldoen en hoe werkt een OR eigenlijk? In hoeverre is een medezeggenschapsraad anders? De specialisten van Forvis Mazars weten het antwoord op deze en andere vragen. Zij ondersteunen u bij het opzetten van een goede ondernemingsraad. Dat leidt tot een betere medezeggenschap en samenwerking binnen uw organisatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Is mijn bedrijf ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plichtig? En wat betekent dit precies? Wanneer richt ik een ondernemingsraad op? Hoeveel medewerkers moet ik daarvoor in dienst hebben?
  Bedrijven en organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Bedrijven en organisaties met minder dan 50 medewerkers hebben deze verplichting niet. Zij moeten een personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben of personeelsvergaderingen (PV) organiseren. Forvis Mazars adviseert u in het organiseren van een OR en/of een PV(T).
   
 • Hoe richt ik een ondernemingsraad op? Is er een stappenplan voor het instellen van een ondernemingsraad? Welke wet- en regelgeving is er van toepassing?
  Het instellen van een ondernemingsraad is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Hij is degene die ‘de onderneming in stand houdt’ (artikel 2 WOR). Bij de instelling is wet- en regelgeving van toepassing. Forvis Mazars kan u hierover adviseren. 
   
 • Mijn bedrijf is OR plichtig, maar er is geen OR. Wat zijn dan de risico’s? Wat voor effect heeft het bijvoorbeeld op de besluitvorming?
  Een echte sanctie op het niet hebben van een OR is er voor de ondernemer niet maar de werknemers kunnen wel van hun werkgever eisen dat hij een OR instelt. De ervaring leert dat de roep om een OR door de medewerkers ontstaat als zich een probleem – of meerdere problemen – voordoen binnen een onderneming. Als medewerkers zich onheus bejegend voelen of vinden dat ze benadeeld worden. Vaak is ook de stem van een OR nodig bij grote bedrijfsbeslissingen. Bij het ontbreken van een wettelijk verplichte OR kan vertraging ontstaan in de besluitvoering. 
   
 • Wanneer ben ik verplicht de OR om instemming of advies te vragen? Is dat alleen bij grote zaken als reorganisaties en investeringen? En welke rechten heeft een OR eigenlijk?
  Om invloed uit te oefenen heeft de ondernemingsraad verschillende rechten, zoals adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever. Neemt de werkgever besluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers? Dan moet de werkgever advies vragen aan de OR. Bijvoorbeeld bij reorganisaties, fusies of grote investeringen (Adviesrecht). De werkgever moet de OR om instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen (Instemmingsrecht). Tot slot mag de OR de werkgever ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken (Initiatiefrecht). 

Doe de HR Scan

Wij inventariseren en analyseren met behulp van uw input de HR-organisatie op beleid, uitvoering, arbeidsrecht en fiscaliteit. Daarnaast beoordelen we onder andere uw arbeidsvoorwaardenpakket, de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten, de opbouw van personeelsdossiers, de inzet (en inhuur) van flexibele arbeidskrachten en het ziekteverzuim binnen uw onderneming.