Daňové compliance

Efektivní zvládání rostoucího objemu práce.
Zajištění dodržování daňových předpisů představuje stále větší zátěž. Daňové zákony jsou stále komplikovanější a úřady při vyhledávání nedodržování předpisů vyžadují stále více hlášení. Přesto je přesné dodržování daňových předpisů zásadní, a to nejen proto, aby se předešlo pokutám, ale také proto, aby se předešlo spuštění auditů a vyšetřování.

Náš přístup

Tuzemské podniky i nadnárodní společnosti čelí stále složitějším daňovým pravidlům, většímu dohledu ze strany daňových úřadů a větší povinnosti zajistit soulad se složitou sítí zákonů. Naše globální síť disponuje zdroji a místními znalostmi, které umožňují efektivně zvládnout i ty nejobskurnější národní požadavky na dodržování předpisů.

Můžeme nabídnout zvláštní pomoc rychle rostoucím společnostem, které poprvé expandují do zahraničí, ale kterým chybí dodržování předpisů a know-how mimo jejich domácí trh.

Klientům jsou k dispozici také naše interní odborné znalosti v oblastech, jako je připojení k národním daňovým branám.

Naše služby

Nabízíme pomoc ve všech aspektech dodržování daňových předpisů, včetně:

  • DPH / nepřímé daně;
  • daň z příjmu právnických osob;
  • převodní ceny;
  • daň z příjmů fyzických osob;
  • podporu při kontrole ze strany daňových úřadů;
  • strategické poradenství v oblasti dodržování předpisů.

Naše nástroje a řešení

Služby Forvis Mazars v oblasti dodržování předpisů doplňují naše dvě globální platformy: inControl a Signals.

Systém inControl pomáhá globálním organizacím monitorovat a zlepšovat jejich procesy compliance pomocí uživatelsky přívětivého ovládacího panelu, který vnáší přehlednost do složitých pracovních postupů v oblasti compliance. Je přístupný přes web a poskytuje transparentnost celého procesu compliance a možnost hodnotit výkonnost interních a externích týmů na základě definovaných klíčových ukazatelů výkonnosti. inControl také podporuje interní spolupráci pomocí nástrojů, jako je sdílení dokumentů.

Signals usnadňuje společnostem spolupráci a kooperaci se společností Forvis Mazars prostřednictvím platformy, která umožňuje provádět úkony týkající se daňových přiznání a správy. Poskytuje přehled o vaší administrativě, pomáhá při sestavování ročních účetních závěrek a v případě potřeby poskytuje snadný způsob, jak kontaktovat poradce Forvis Mazars.

Chcete se dozvědět víc?