French Desk

French Desk jsme ve Forvis Mazars vytvořili na podporu francouzským společnostem, které chtějí etablovat business v České Republice nebo zde mají v úmyslu založit pobočku.

Podpora firem působících ve Francii a České republice

Podpora mezinárodních aktivit našich francouzských klientů je součástí naší DNA, na které byla naše organizace postavena. Vznik služby French Desk Forvis Mazars v České republice je veden snahou poskytovat kvalitnější služby následujícím typům společností:

 • francouzským společnostem, které se chtějí etablovat business nebo již působí v České republice;
 • českým společnostem, které chtějí investovat nebo se etablovat ve Francii;
 • ale také jednotlivcům, poskytováním celé řady služeb přizpůsobených expatriotům.

Náš přístup

Můžete využít personalizované podpory prostřednictvím:

 • Vícejazyčných dedikovaných manažerů (francouzština, angličtina, čeština), kteří se věnují tomu, aby se podrobně seznámili s vámi a vaším podnikáním;
 • Francouzsko-česky hovořících odborníků, kteří rozumí specifikům trhů, na kterých působíte, a mají zkušenosti s českou i francouzskou kulturou, podnikatelským prostředím, předpisy a praxí;
 • Konzultací přizpůsobených velikosti, sektoru a geografické poloze vašeho podnikání.

Jako mezinárodní skupina specializující se na audit, daně a poradenství je Forvis Mazars schopen koordinovat všechny své služby a poskytovat přeshraniční pomoc, když ji naši klienti potřebují:

mapa CZ

Naši partneři

Forvis Mazars je členem řídícího výboru Francouzsko-české obchodní komory.

FCOK

V rámci skupinové dohody je Forvis Mazars doporučován jako preferovaný poskytovatel služeb v České republice společností Business France fungující při Team France Export pro služby:

 • Právo a daně
 • Správa a řízení dceřiných společností nebo poboček.
Team France

Nabídka služeb

Účetní poradenství a outsourcingová řešení

 • Založení a zahájení činnosti v České Republice 
 • Outsourcing služeb v oblasti mzdové agendy a personalistiky 
 • Uvedení vašeho účetnictví do souladu s místními pravidly 
 • Outsourcing vašich procesů (BPO)
 • Příprava vašich statutárních finančních výkazů 
 • Konsolidace a finanční reporting 
 • Outsourcing vašeho účetnictví a místních daňových povinností 
 • Dočasná náhrada vašich účetních zaměstnanců 

 

Daňové poradenství

 • Daňové poradenství a poradenství pro optimalizaci 
 • Služby pro expatrioty 
 • Daň z příjmů právnických osob 
 • Ostatní daně (silniční daň, daň z nemovitostí atd.)
 • Nepřímé daně (DPH, spotřební daň, clo, celní a Intrastat hlášení atd.)
 • Převodní ceny
 • Daň z příjmů fyzických osob 
 

 

Audit

 •  Statutární audit vašich finančních výkazů 
 •  Konzultace účetní metodiky 
 •  Finanční audit s dohodnutými postupy 
 •  Řízení rizik a vnitřní kontrola 

 

Znalecký ústav, fúze a akvizice

 • Poradenství v oblasti firemních financí      
 •  Ocenění požadované zákonem o akciových společnostech 
 •  Oceňování podniků a převodní ceny 
 •  IFRS ocenění
 •  Ocenění úvěru a půjček
 • Posudky požadované podle zákona o přeměnách podniků a družstev

Documents

S’implanter en République Tcheque 2023
Doing Business in the Czech Republic 2023
Geschäftsaktivitäten in der Tschechischen Republik 2023
Doing Business 2023 Chinese version
Doing Business in France 2022

Audit a ověřovací služby

e2cc93e2735c-France-1086x202.jpg
Nezávislost a přesnost auditu zajistí jistotu a transparentnost pro všechny zainteresované strany i celou společnost.

Přečtěte si více

Daňové poradenství

e2cc93e2735c-France-1086x202.jpg
Informace a inovace vám pomohou zorientovat se v dynamickém světě daní.

Přečtěte si více

Znalecká kancelář

e2cc93e2735c-France-1086x202.jpg
Jsme držiteli oprávnění k provádění znalecké činnosti v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění. Znalecká kancelář společnosti Forvis Mazars Consulting, s.r.o. je zapsán do seznamu znaleckých kanceláří vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Máme také hluboké zkušenosti s nezávislým tržním oceňováním vyžadovaným IFRS. Naše znalecké posudky jsou akceptovány českými soudy.

Přečtěte si více

Outsourcing

e2cc93e2735c-France-1086x202.jpg
Outsourcingový partner, který vám pomůže zaměřit se na vaše silné stránky

Přečtěte si více

Transakční poradenství

e2cc93e2735c-France-1086x202.jpg
Podpora v klíčových momentech, které rozhodují o úspěchu vašeho podnikání.

Přečtěte si více

Kontakt

Audit a ověřovací služby

e2cc93e2735c-France-1086x202.jpg
Nezávislost a přesnost auditu zajistí jistotu a transparentnost pro všechny zainteresované strany i celou společnost.

Přečtěte si více

Daňové poradenství

e2cc93e2735c-France-1086x202.jpg
Informace a inovace vám pomohou zorientovat se v dynamickém světě daní.

Přečtěte si více

Znalecká kancelář

e2cc93e2735c-France-1086x202.jpg
Jsme držiteli oprávnění k provádění znalecké činnosti v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění. Znalecká kancelář společnosti Forvis Mazars Consulting, s.r.o. je zapsán do seznamu znaleckých kanceláří vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Máme také hluboké zkušenosti s nezávislým tržním oceňováním vyžadovaným IFRS. Naše znalecké posudky jsou akceptovány českými soudy.

Přečtěte si více

Outsourcing

e2cc93e2735c-France-1086x202.jpg
Outsourcingový partner, který vám pomůže zaměřit se na vaše silné stránky

Přečtěte si více

Transakční poradenství

e2cc93e2735c-France-1086x202.jpg
Podpora v klíčových momentech, které rozhodují o úspěchu vašeho podnikání.

Přečtěte si více