Doprava a logistika

Řešení, jak posunout vaši strategii vpřed.

Odvětví dopravy a logistiky neustále čelí změnám a nejistotě. K zásadním změnám přispívají přísnější regulace, environmentální omezení, mezinárodní obchodní spory a digitalizace. Naše služby v oblasti auditu, účetního a mzdového outsourcingu a daní pomáhají společnostem orientovat se v komplexním prostředí tohoto sektoru. Naše mezinárodní síť disponuje zkušenostmi a znalostmi z různých sektorů a vytváří tak řešení, která jsou ideální pro vás i váš trh.

Náš přístup 

Dopravní a logistické firmy působí na globálním trhu, kde čelí široké škále ekonomických, regulačních a technologických vlivů. Tento sektor se potýká s dopady brexitu a nedostatku pracovních sil. Nárůst on-line prodeje ještě víc zatěžuje toto odvětví, od kterého se očekávají udržitelné změny směrem k digitalizaci. Společnost Forvis Mazars spolupracuje s řadou různých dopravních a logistických společností působících doma i v zahraničí, které čelí podobným výzvám. Mezi naše klienty patří přepravci, doručovatelé, přístavní společnosti, zprostředkovatelé, poskytovatelé služeb, skladové firmy, letecké společnosti, instituce řídící leteckou dopravu, a další.

Odvětví letectví a řízení letového provozu v 90. letech minulého století čelilo deregulaci a vznik nízko-nákladových leteckých společností vedl k polarizaci průmyslu na společnosti, které kladou důraz na náklady a luxusní dopravce. Proměnlivé ceny paliva, rostoucí finanční náklady a intenzivní hospodářská soutěž představují konstantní výzvy. Jednou z největších potíží v tomto odvětví je však přetížená kapacita.

Veřejní či soukromí investoři posílají stále větší investice do odvětví železniční dopravy v rámci boje proti klimatickým změnám. Budování infrastruktury však podléhá různorodým lokálním a celostátním zákonům a pravidlům, a celý sektor zároveň musí rychle reagovat na vzrůstající očekávání zákazníků a regulačních orgánů.

Odvětví lodní dopravy je klíčovou součástí volného toku zboží po celém světě. Návyky spotřebitelů se však mění a přeshraniční obchod ohrožuje i protekcionismus a cla. Společnosti působící v tomto sektoru proto čelí vícerým rizikům, ale i příležitostem. Musí též reagovat na nové regulační výzvy, vzhledem k tomu, že snaha o dekarbonizaci s sebou nese nové investiční potřeby.

Nákladní silniční doprava čelí podobným výzvám. V tomto odvětví firmy čelí tlaku na zvýšení efektivity a udržitelnosti, přestože překážky neustále přibývají. S nižšími maržemi v důsledku vyšších provozních nákladů se celý sektor snaží o příznivější finanční výsledky, zatímco zákazníci očekávají kratší dodací lhůty.

Řízení logistických a dodavatelských řetězců je stále náročnější v prostředí, které neustále ohrožuje ekonomická a geopolitická nejistota. Logistické společnosti se také musí vypořádat s méně přísnými překážkami pro vstup na trh, jakož i s digitalizací, která je motorem změn.

Bez ohledu na to, ve kterém odvětví působíte, náš multidisciplinární integrovaný tým vám poskytne expertízu a řešení na míru šité vašim specifickým potřebám a trhu a pomůže vám překonat výzvy.

Každý z našich zkušených odborníků má zkušenosti v daném sektoru a praktické zkušenosti nabyté během dlouholeté práce v příslušném odvětví. Při spolupráci zvážíme celou škálu možností, abychom našli optimální řešení a pomohli vám naplnit strategické cíle. Naši odborníci chápou složitá pravidla a regulace, které ovlivňují vaši organizaci a disponují expertízou naší globální sítě odborníků, díky čemuž vám zajistíme nezbytné poradenství. 

Naše služby

Pomáháme dopravním a logistickým společnostem zabezpečit provoz a vytvořit hodnotu pomocí široké škály řešení.

Žádost o nabídku

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Forvis Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.