Globální mobilita a daňové odvody za zaměstnance

Požadované dovednosti budou dostupné tehdy a tam, kdy a kde je potřebujete.

Způsob práce se mění rychleji než kdykoliv předtím. Pokud chtějí firmy přežít, musí držet krok s trendy. Vzniká nový model, při kterém klíčoví zaměstnanci mohou pracovat z jakéhokoliv místa na světě. Tato mobilita představuje výzvu z pohledu rychle se měnících vládních předpisů v oblasti daní, sociálního zabezpečení či imigrační legislativy. Náš tým má zkušenosti z celého světa, a díky tomu zaručuje, že situace jak zaměstnavatele, tak zaměstnance bude v souladu s pravidly.

Náš přístup

Ve stále globalizovanějším světě společnosti potřebují najít správné lidi ve správném čase, bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí. V této době se mezinárodní firmy často přiklánějí k tomu, že práci přesunou za zaměstnanci, namísto toho, aby se zaměstnanci přesunuli za prací. Tato flexibilita je klíčem k úspěchu, ale zároveň s sebou nese komplikace související s řízením členů týmu rozmístěných v nejrůznějších koutech světa.

Víme, že společnosti využívají přeshraniční zdroje z mnoha důvodů. Porozumění těmto důvodům nám umožňuje nastavit podporu klientů tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Naším cílem je vybudovat si s klienty dlouhodobé vztahy, a proto nám velmi záleží na kvalitě a praktickém využití našeho poradenství, jakož i na transparentnosti a férovosti při komunikaci s klientem.

Naši odborníci na globální mobilitu vám otevřou dveře k celosvětové síti expertů na daně, sociální zabezpečení, pracovní právo, imigraci, posouzení rizik, globální řízení služeb mzdové agendy a politiku lidských zdrojů.

Naše služby

  • Poradenství v oblasti přeshraničního zaměstnávání
  • Podpora klientů, kteří zaměstnávají pracovníky "na dálku"
  • Optimalizace sociálního zabezpečení
  • Pomoc klientům s plněním povinností v oblasti daní, sociálního zabezpečení, vedení mezd a dalších oblastech stanovených právními předpisy jednotlivých zemí.
  • Řízení imigračních rizik asistence při podávání žádostí o imigrační dokumenty (pracovní povolení, víza, povolení k pobytu, atd.)
  • Monitorování a vykazování krátkodobých obchodních návštěv
  • Revize strategií a politik v oblasti globální mobility, odměňování a daňové ekvalizace
  • Prognóza nákladů na mobilitu
  • Koordinace vedení mzdové evidence v jednotlivých zemích, souhrnný reporting

Naši lidé

Jsme hrdí na náš rozmanitý a multikulturní tým, který tvoří základ našeho poradenství v této oblasti. Naše partnerství pokrývá přes 90 zemí, a díky tomu přesně víme, jakým komplikacím musí klienti čelit v souvislosti s globální mobilitou zaměstnanců.

Požádat o nabídku

Chcete se dozvědět víc?