Představuji Vám zářijové vydání našeho daňového newsletteru. S kolegy věříme, že uvedená témata shledáte jako užitečná.

V úvodním článku Vás seznámíme s novým pokynem Ministerstva financí ČR, jenž reflektuje přístup české finanční správy k posuzování transakcí mezi spojenými osobami.

Dále Vás seznámíme se zajímavým rozsudkem Soudního dvora Evropské unie, který významně rozšiřuje možnost získat zpět DPH z nedobytných pohledávek od zákazníků, kteří přestali být plátci DPH.

V dalším z článků našeho newsletteru se dozvíte o změnách v oblasti uplatňování DPH, ke kterým dochází na základě informací Generálního finančního ředitelství vydaných v průběhu července 2019.

Novela zákona o pobytu cizinců, jež nabyla účinnosti 31. července 2019, přináší zajímavé možnosti například pro zahraniční studenty a vědecké pracovníky.  Podrobněji se tomu věnuje náš příspěvek týkající se této novely.

Věřím, že pro Vás budou naše články podnětné a užitečné a přeji Vám příjemné čtení.

Document

Mazars Tax View_​září 2019

Klein