Obračun plaća

Što je vanjski obračun plaća?

Obračun plaća općenito spada u složene i osjetljive poslove, a što je dodatno otežano učestalim izmjenama propisa. Radi toga, ali i mnogih drugih prednosti (poput očuvanja povjerljivosti podataka o plaćama), sve se više poslodavaca odlučuje za vanjsku uslugu obračuna plaća.

Forvis Mazars tim specijaliziran za usluge obračuna plaća profesionalno i kvalitetno brine o cjelokupnom procesu obračuna plaća te zajedno s poreznim odjelom daje kvalitetne i pravovremene informacije poslodavcima.  

Prednosti vanjskog obračuna plaća su mnoge, a poslodavci se mogu fokusirati na svoju osnovnu djelatnost.

Što vanjski obračun plaća kao usluga obuhvaća? 

  1. Dogovor s klijentom o procedurama, rokovima, odgovornostima, metodama i dr.
  2. Inicijalni unos baze matičnih podataka djelatnika, preuzimanje obračuna plaća prethodnih mjeseci, testni obračuni plaća.
  3. Obračun plaća i drugih oporezivih primitaka od nesamostalnog rada (primitke u naravi, bonuse, naknade plaća, refundacije i dr.); priprema i dostava platnih lista, naloga za plaćanje i knjiženje, predaja JOPPD obrazaca, korekcije SNU i dr.
  4. Dodatne usluge: Izaslani radnici (na radu u inozemstvu ili tuzemstvu); obračun drugog dohotka, dohotka od kapitala.; HR admin usluge: prijave/odjave, priprema ugovora o radu na temelju predloška, praćenje dana godišnjeg odmora i drugih evidencija, potvrde za banke, itd.)
  5. Povremene konzultacije te kompleksnija savjetovanja (porezna, računovodstvena, financijska).

Više pročitajte u prilogu! 

Kontaktirajte nas

Dokument

Vanjski obračun plaća - MAZARS.pdf

Želite znati više?