Pristupačnost

U Mazarsu, nastojimo učiniti naše usluge dostupnim za sve korisnike, uključujući i osobe s invaliditetom. Trenutno smo na putu usklađenja sa W3C Web Content Accessibility Smjernicama.

Pružanje dostupnih informacija

U Mazarsu, nastojimo učiniti naše usluge dostupnim za sve korisnike, uključujući i osobe s invaliditetom. Trenutno smo na putu usklađenja sa W3C Web Content Accessibility Smjernicama. Kontinuirano radimo na poboljšanjima kako bi zadovoljili ove smjernice, a naše web stranice su dizajnirane sa sljedećim smjernicama pristupačnosti na umu:

  • Naše stranice su dizajnirane tako da mogu biti pregledane na razlučivosti ekrana od 1024 x 768 piksela (minimum), što je odlika osnovne opreme gotovo svih korisnika.
  • Tehnologija ove web stranice je u skladu s W3C standardima i pravilno koristi označavanje i web kodove.
  • Navigacijski sustav uključuje samo tekst i nema grafiku (s izuzetkom Mazars logo).
  • Tekst se može povećati ili smanjiti u veličini na svim stranicama.
  • Mapa stranice je na raspolaganju za pružanje informacija o strukturi web stranice.
  • Slike koje sadrže značajne informacije imaju alternativni tekst. Gdje se slika koristi za ukrasne svrhe alternativni tekst će ostati prazan. Niti jedan podatak se ne prenosi isključivo pomoću boja.
  • Naslovi su dodani na sve poveznice.
  • Gotovo sav sadržaj može se pretraživati.
  • Shema boja pruža visoku razinu kontrasta.

Preuzimanje .pdf dokumenata

Za čitanje PDF dokumenata s čitačem zaslona posjetite Access Adobe web stranicu koja pruža korisne alate i resurse:
http://www.adobe.com/accessibility/index.html

Kompatibilnost preglednika

Standardno podržavane inačice preglednika su:
Internet Explorer v7.0 ili noviji na Windows platformama.
Firefox v2.0 ili noviji na Windows platformama.

Cijenimo vaše mišljenje.

Ako imate komentare ili pitanja, možete ih poslati izravno na nas putem našeg obrasca za povratne informacije.