Mazars porezne novosti - travanj 2023.

Novosti iz Republike Hrvatske

Provjera većeg broja obveznika u sustavu PDV-a

​​​Porezna uprava nedavno je dodala novu mogućnost višestruke provjere obveznika PDV-a na svojem servisu Provjera obveznika u sustavu PDV-a. Za navedenu provjeru potrebno je učitati datoteku u .txt formatu koja sadrži identifikatore obveznika navedene jedan ispod drugoga, bez dodatnih znakova.

Kada se obavi provjera, za porezne obveznike koji su obveznici PDV-a i koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, prikazuje se (uz OIB) informacija o tome je li obveznik PDV-a na određeni dan i primjenjuje li postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Ova nova mogućnost olakšava provjeru statusa obveznika PDV-a i postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama za veći broj obveznika odjednom. Podsjećamo da je krajem prošle godine Porezna uprava izdala mišljenje u kojem se osvrnula na jednu presudu Europskog suda pravde iz koje proizlazi da porezni obveznik, koji primjenjuje redovni postupak oporezivanja ili postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, kada primi račun za isporuku koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun.

Ostale novosti

Završeni pregovori između Vlade RH i Vlade Hong Konga Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

U travnju su izaslanstva Republike Hrvatske i Hong Konga Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine uspješno završila pregovore o sklapanju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanju plaćanja poreza. U tom vidu, očekuje se uskoro potpisivanje te ratificiranje samog Ugovora, nakon čega će stupiti na snagu.

Stupanje predmetnog Ugovora na snagu dovest će do brojnih olakšica i poboljšanja, kao što su:

  • određene olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda,
  • poboljšanje te povećanje međusobne razmjene dobara i usluga,
  • poboljšanje uvjeta financijskih ulaganja,
  • povećanja gospodarskih aktivnosti obiju država.

Prijava poreza na dobit za 2022. godinu

Porezna uprava izdala je Uputu, odnosno izmjene i dopune koje se, uz dosada objavljene Upute za 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu, primjenjuju u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2022. godinu.

Između ostalog, dopune i izmjene prijašnjih uputa vezane su za statusne promjene, svotu vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja koja nije porezno priznati rashod te uplaćene predujmove.

Dokument

Mazars porezne novosti - travanj 2023.