Korporativne strukture

Proaktivni pristup složenim međunarodnim poreznim temama

Razvijanje međunarodnih korporativnih struktura koje imaju učinkovit, ali primjeren porezni tretman postaje sve složeniji zadatak. Inicijativom OECD-a o eroziji porezne osnovice i preusmjeravanju dobiti (eng. Base erosion and profit shifting - BEPS) pokrenute su promjene diljem svijeta. Uz to, ubrzane reforme nacionalnih poreznih politika događaju se u nastojanju vlada da uravnoteže državne proračune koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom Covid-19 pandemijom. U tom vidu porezni sustav predstavlja sredstvo punjenja državnog proračuna. Također, sve su značajniji i prihodi od poduzeća koja se bave isključivo digitalnom aktivnošću.

Naš pristup

U ovom promjenjivom okruženju, usmjereni smo ka dugotrajnom i održivom pristupu razvoju korporativnih struktura, koje nisu prisiljene odgovarati na svaku promjenu propisa ili presudu porezno-pravnih tijela.

Naš globalni tim kontinuirano prati lokalne porezne probleme, uključujući porezne događaje poput Brexita. Međunarodna prisutnost idealno pozicionira Forvis Mazars da bude od koristi i većim korporacijama, kao i srednjim društvima, koja prolaze kroz svoju prvu međunarodnu ekspanziju. Uz to, Forvis Mazars podupire međunarodne grupacije u rješavanju raznih poreznih problema uzrokovanih OECD BEPS inicijativom te direktivom EU o utvrđivanju pravila protiv prakse izbjegavanja plaćanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (tzv. ATAD direktiva).

Također nudimo savjete o poreznoj optimizaciji struktura kod prekograničnih preuzimanja i prodaja te stratešku pomoć tijekom međunarodnih poreznih nadzora.

Naše usluge

  • Strateško savjetovanje o porezno optimalnim, primjerenim i održivim korporativnim strukturama;
  • Savjetovanje prilagođeno specifičnim zahtjevima određenog sektora;
  • Procjena i upravljanje poreznim rizicima;
  • Asistencija prilikom predaje raznih prijava i dokumentacije;
  • Porezno savjetovanje kod poreznih nadzora, uključujući zajedničke porezne nadzore te OECD-ov Međunarodni program o osiguravanju usklađenosti (eng. International Compliance Assurance Program - ICAP);
  • Asistencija prilikom komunikacije s porezno-pravnim tijelima;
  • Razni Forvis Mazars Cloud alati, poput našeg jedinstvenog DAC6 sustava izvještavanja. 

 

Kontaktirajte nas

Želite znati više?