F-gas revizija za uvoznike opreme koja sadrži fluorirane stakleničke plinove

F-gas su fluorirani staklenički plinovi (HFC, PFC, itd.) i često se koriste u klimatizacijskim uređajima, dizalicama topline ili sličnim uređajima. Ovi plinovi doprinose globalnom zagrijavanju i predstavljaju ozbiljnu prijetnju okolišu. Potrebno je smanjiti količinu f-gas i tvari koje oštećuju ozonski omotač. Europska komisija predložila je nove propise za smanjenje upotrebe F-gas u Europi.

Pravila za uvoznike

Opća pravila

U sektoru fluoriranih stakleničkih plinova (fluorougljikovodici) vrijede europski propisi. Što se tiče F-gas, primjenjuje se "Uredba o F-gas (EU, br. 517/2014)", proširena na brojne pododredbe. Jedan se posebno odnosi na zahtjeve za izvješćivanje i dokumentaciju kao što su registracija, izjava o sukladnosti prilikom stavljanja na tržište opreme za hlađenje, klimatizaciju i dizalice topline koja sadrži F-gas te provjera iste od strane neovisnog revizora.

U svrhu provedbe postupnog povlačenja, pojedinačnim proizvođačima i uvoznicima dodijeljena je kvota za stavljanje fluorougljika na tržište. Svrha navedenog je da se ne prekorači ukupna količinska granica za stavljanje fluorougljikovodika na tržište.

Kvota, dozvola i izjava o sukladnosti

Količine za kvote dodijeljene su proizvođačima i uvoznicima rasutog F-gas (u spremnicima i plinskim bocama). Uvoznik opreme koja sadrži tvari mora imati dozvolu. Ova dozvola je ugovor između nositelja kvote (proizvođača ili uvoznika plina) i uvoznika opreme. Na taj način „nositelj kvote” prenosi dio kvote na uvoznika. Tvrtke moraju unijeti svoje dozvole u HFC registar (alat za registraciju); inače ne vrijede za uvoz opreme.

Uvoznik opreme sastavlja Izjavu o sukladnosti kojom potvrđuje da ima dozvole i kvotu.

Zašto je potrebna revizija F-gas?

Uvoznik vodi dokumentaciju o isporukama s podacima o isporukama (vrsta modela, broj jedinica po modelu, koliko tvari u gramima, ukupna količina u CO2 ekvivalentu itd.). Ove informacije (kontrolni dokument) moraju se unijeti u sustav izvješćivanja EU (web portal F-gas). Regulator je odredio da dokumentaciju i izjave o sukladnosti uvoznika mora provjeriti neovisni revizor. Upload podataka na F-gas portal i revizija moraju biti dovršeni do 31. ožujka svake godine.

Imajte na umu: postoji granična vrijednost od 100 tona ekvivalenta CO2 za obvezu provjere izjave(a) o sukladnosti i podnošenja rezultata provjere Europskoj komisiji.

Forvis Mazars Hrvatska ima iskustva u provođenju revizija F-gas. Rado ćemo Vam pomoći s glatkom koordinacijom i uvidom u potrebne radnje kroz naš jednostavan revizijski pristup.

Kontaktirajte nas

Želite znati više?